Ochrona WWW

Ten składnik jest dostępny, jeśli Kaspersky Endpoint Security jest zainstalowany na komputerze działającym pod kontrolą systemu Windows dla stacji roboczych. Ten składnik jest niedostępny, jeśli Kaspersky Endpoint Security jest zainstalowany na komputerze działającym pod kontrolą systemu Windows dla serwerów.

Komponent Ochrona WWW zapobiega pobieraniu szkodliwych plików z internetu, a także blokuje szkodliwe i phishingowe strony internetowe. Komponent zapewnia ochronę komputera za pomocą antywirusowych baz danych, usługi w chmurze Kaspersky Security Network i analizy heurystycznej.

Kaspersky Endpoint Security skanuje ruch HTTP, HTTPS i FTP. Kaspersky Endpoint Security skanuje adresy internetowe i adresy IP. Możesz określić porty monitorowane przez Kaspersky Endpoint Security lub wybrać wszystkie porty.

Dla monitorowania ruchu HTTPS należy włączyć skanowanie zaszyfrowanych połączeń.

Gdy użytkownik próbuje otworzyć złośliwą lub phishingową stronę internetową, Kaspersky Endpoint Security zablokuje dostęp i wyświetli ostrzeżenie (patrz rysunek poniżej).

Wiadomość o odmowie dostępu do strony internetowej

W tej sekcji

Włączanie i wyłączanie modułu Ochrona WWW

Zmienianie akcji podejmowanej na szkodliwych obiektach w ruchu sieciowym

Skanowanie adresów internetowych z wykorzystaniem baz danych phishingowych i szkodliwych adresów internetowych

Używanie analizy heurystycznej w działaniu modułu Ochrona WWW

Tworzenie listy zaufanych adresów internetowych

Eksportowanie i importowanie listy zaufanych adresów internetowych

Przejdź do góry