Ngăn chặn các website theo dõi các hoạt động duyệt mạng của bạn

Một số website sử dụng thông tin về các hoạt động duyệt web của bạn để tùy chỉnh nội dung hiển thị cho bạn. Bạn có thể sử dụng Kaspersky Internet Security để chặn hoạt động theo dõi của các website.

Ngăn chặn các website theo dõi các hoạt động duyệt mạng của bạn

Về đầu trang