Cửa sổ chính của ứng dụng

Mở cửa sổ chính của ứng dụng

Mục đích của cửa sổ chính của ứng dụng

Trong cửa sổ chính của ứng dụng Kaspersky Internet Security, bạn có thể xem thông tin về trạng thái bảo vệ máy tính của mình, trạng thái Chống virus cho tập tin, Chống virus cho web, tiến độ của các tác vụ quét virus và các khuyến nghị về cách tăng cường bảo vệ máy Mac của bạn.

Trong cửa sổ chính của ứng dụng, bạn cũng có thể thực hiện các hành động sau:

Các nút điều khiển trên cửa sổ chính của ứng dụng

Cửa sổ chính của ứng dụng có các nút điều khiển sau:

Chỉ báo tình trạng bảo vệ báo trạng thái bảo vệ máy tính hiện tại:

Ngoài chỉ báo tình trạng bảo vệ, khung bên phải của cửa sổ chính của ứng dụng còn mô tả trạng thái bảo vệ máy tính và hiển thị các sự cố và mối đe dọa bảo mật máy tính mới nhất được Trung tâm bảo vệ thông báo kèm các tin tức và khuyến nghị mới nhất của Kaspersky.

Bạn có thể thực hiện các hành động sau đây bằng cách nhấn vào các nút ở dưới cuối cửa sổ:

Mở cửa sổ Quét để chạy tác vụ Quét nhanh, Quét toàn bộ hoặc Quét tùy chỉnh.

Mở cửa sổ Cập nhật để cập nhật cơ sở dữ liệu của ứng dụng.

Mở cửa sổ Quyền riêng tư để tùy chỉnh các thiết lập quyền riêng tư của bạn.

Mở cửa sổ Kaspersky Safe Kids.

Mở cửa sổ Kiểm soát web.

Kiểm soát web chỉ khả dụng nếu bạn đã kích hoạt ứng dụng bằng mã kích hoạt Kaspersky Small Office Security. Nếu bạn thay đổi mã kích hoạt, Kiểm soát web sẽ được thay thế bằng Kaspersky Safe Kids (mọi khu vực trừ Trung Quốc và Nhật Bản) hoặc Quản lý người dùng (Trung Quốc và Nhật Bản). Quản lý người dùng có cùng chức năng với Kiểm soát web.

Bạn có thể thực hiện các hành động sau đây bằng cách nhấn vào các nút trong khung dưới đáy cửa sổ:

Đăng nhập

Mở cửa sổ, nơi bạn có thể đăng nhập vào My Kaspersky.

<tài khoản My Kaspersky>

Mở cửa sổ nơi bạn có thể vào website Kaspersky hoặc đăng xuất khỏi My Kaspersky.

Mở cửa sổ Bản quyền, nơi bạn có thể xem thông tin về giấy phép hoặc gói đăng ký của mình.

Về đầu trang