Ngăn chặn các ứng dụng sử dụng webcam

Các ứng dụng trên máy tính của bạn có thể giành quyền truy cập vào webcam của bạn và chụp ảnh không gian xung quanh bạn. Bạn có thể chặn quyền truy cập webcam để ngăn chặn bất kỳ ứng dụng nào sử dụng webcam của bạn.

Lưu ý: Tất cả các ứng dụng được cài đặt trên máy tính của bạn sẽ bị chặn quyền truy cập. Bạn không thể chặn quyền truy cập webcam đối với các ứng dụng cụ thể.

Quan trọng: Nếu Kaspersky Internet Security đang chặn webcam của bạn, trước hết, bạn phải bỏ chặn webcam để sử dụng.

Ngăn chặn các ứng dụng sử dụng webcam

Về đầu trang