Kết nối đến My Kaspersky

Nếu bạn đã tải về Kaspersky Internet Security từ My Kaspersky, ứng dụng sẽ tự động đăng nhập vào tài khoản của bạn khi khởi chạy lần đầu. Nếu bạn đã tải về Kaspersky Internet Security từ website Kaspersky, bạn có thể đăng nhập vào My Kaspersky bằng tài khoản My Kaspersky của mình hoặc tạo tài khoản.

Trên My Kaspersky, bạn có thể thực hiện các thao tác sau:

Nếu bạn đã sử dụng một ứng dụng khác của Kaspersky, ví dụ như Kaspersky Internet Security cho thiết bị khác, có lẽ bạn đã có một tài khoản My Kaspersky.

Lưu ý: Nếu bạn đã đăng nhập vào My Kaspersky trong ứng dụng khác của Kaspersky trên máy Mac, Kaspersky Internet Security có thể nhắc bạn đăng nhập vào My Kaspersky bằng chính tài khoản đó.

Đăng nhập vào My Kaspersky bằng tài khoản hiện có của bạn

Quan trọng: Nếu phiên bản của ứng dụng đã được tải về từ tài khoản My Kaspersky đã có một mã kích hoạt được áp dụng cho Kaspersky Internet Security và giấy phép đó chưa hết hạn, ứng dụng sẽ được kích hoạt tự động sau khi bạn đăng nhập vào My Kaspersky.

Tạo một tài khoản My Kaspersky từ giao diện ứng dụng

Chuyển sang tài khoản My Kaspersky khác

Về đầu trang