Kiểm soát Web

Kiểm soát web giúp bạn giám sát và quản lý truy cập đến các website mà người dùng truy cập. Bạn có thể thiết lập tùy chọn Kiểm soát web cho mọi tài khoản người dùng trên máy tính.

Quan trọng: Kiểm soát web chỉ khả dụng nếu bạn đã kích hoạt ứng dụng bằng mã kích hoạt Kaspersky Small Office Security. Nếu bạn thay đổi mã kích hoạt, Kiểm soát web sẽ được thay thế bằng Kaspersky Safe Kids (mọi khu vực trừ Trung Quốc và Nhật Bản) hoặc Quản lý người dùng (Trung Quốc và Nhật Bản). Quản lý người dùng có cùng chức năng với Kiểm soát web.

Bạn có thể chặn truy cập đến các website cụ thể hoặc đến các danh mục website được chọn.

Lưu ý: Kaspersky Internet Security chỉ có thể chặn truy cập đến các website sử dụng giao thức HTTPS cho kết nối. Kaspersky Internet Security chỉ quét các kết nối được mã hóa (HTTPS) nếu hộp kiểm Kiểm tra các kết nối bảo mật (HTTPS) cho <tên thành phần> trong mục Tổng quát trên thẻ Bảo vệ được chọn.

Chặn truy cập đến các website cụ thể

Chặn truy cập vào danh mục website được chọn

Quan trọng: Nếu bạn đã cài đặt phiên bản ứng dụng danh cho Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh hoặc Brazil bạn sẽ phải chấp nhận Tuyên bố về việc xử lý dữ liệu cho kiểm soát web trước khi bạn có thể bật Kiểm soát web. Tuyên bố này được hiển thị khi bạn cố bật Kiểm soát web cho tài khoản người dùng đầu tiên trên máy Mac của bạn.

Nếu cần, bạn có thể thêm các website vào danh sách loại trừ. Kiểm soát web không chặn các website được thêm vào danh sách loại trừ ngay cả khi chúng thuộc các danh mục bị hạn chế.

Chỉnh sửa danh sách loại trừ

Bạn có thể sao chép tùy chọn Kiểm soát web của một tài khoản người dùng máy tính và dán chúng vào tài khoản người dùng máy tính khác.

Sao chép và dán tùy chọn Kiểm soát web

Về đầu trang