Tắt và tiếp tục bảo vệ máy tính

Theo mặc định, Kaspersky Internet Security sẽ khởi chạy sau khi hệ điều hành khởi động và sẽ bảo vệ máy tính của bạn đến khi bạn tắt máy tính. Mọi thành phần bảo vệ (Chống virus cho tập tin, Chống virus cho web, Giao dịch tài chính an toàn và Bộ chặn tấn công mạng) đều được bật và đều chạy.

Bạn có thể tắt toàn bộ tính năng bảo vệ hoặc tắt các thành phần bảo vệ nhất định.

Quan trọng: Kaspersky đặc biệt khuyến nghị bạn không tắt toàn bộ chức năng bảo vệ hoặc các thành phần bảo vệ, bởi vì tắt chúng có thể khiến máy tính của bạn bị nhiễm mã độc hoặc mất dữ liệu.

Khi chức năng bảo vệ máy tính của bạn bị tắt:

Khi một hoặc nhiều thành phần bảo vệ bị tắt, chỉ báo tình trạng bảo vệ sẽ có màu đỏ hoặc màu vàng.

Lưu ý: Việc tắt hoặc tạm dừng các thành phần bảo vệ không ảnh hưởng đến các tác vụ quét virus hoặc tác vụ cập nhật.

Bạn có thể tắt/tiếp tục chức năng bảo vệ máy tính bằng một trong các cách sau:

Bạn cũng có thể tiếp tục bảo vệ máy tính từ cửa sổ chính của ứng dụng hoặc tài khoản My Kaspersky của bạn.

Tắt/tiếp tục bảo vệ máy tính từ biểu tượng ứng dụng

Tắt/tiếp tục bảo vệ máy tính từ cửa sổ tùy chọn của ứng dụng

Quan trọng: Nếu bạn đã tắt bảo vệ máy tính, chức năng bảo vệ sẽ không được bật lại tự động khi Kaspersky Internet Security khởi động lại. Bạn phải bật lại chức năng bảo vệ máy tính một cách thủ công.

Tắt một thành phần bảo vệ

Quan trọng: Nếu bạn đã tắt một thành phần bảo vệ, thành phần đó sẽ không được bật lại tự động khi Kaspersky Internet Security khởi động lại. Bạn phải bật lại thành phần bảo vệ đó một cách thủ công.

Bật một thành phần bảo vệ

Để bật chức năng bảo vệ máy tính hoặc các thành phần bảo vệ, bạn cũng có thể sử dụng Trung tâm bảo vệ. Việc tắt chức năng bảo vệ máy tính hoặc tắt các thành phần bảo vệ sẽ đặt máy tính của bạn vào mức độ rủi ro bị nhiễm mã độc cao hơn rất nhiều. Đó là lý do Trung tâm bảo vệ sẽ thông báo khi chức năng bảo vệ của bạn bị tắt.

Về đầu trang