Tác vụ quét

Chống virus cho tập tin và Chống virus cho web cung cấp khả năng bảo vệ máy tính theo thời gian thực, nhưng chúng tôi cũng khuyến nghị bạn quét máy tính định kỳ để phát hiện virus và các mối đe dọa bảo mật máy tính khác. Quét máy tính là điều cần thiết để ngăn ngừa phát tán phần mềm độc hại chưa được phát hiện bởi các thành phần bảo vệ.

Kaspersky Internet Security có các tác vụ quét tích hợp sau đây:

Khi Kaspersky Internet Security thực hiện một tác vụ quét, các đối tượng độc hại sẽ được nhận diện thông qua phân tích mã nhận diện. Ngoài phân tích mã nhận diện, Kaspersky Internet Security còn sử dụng phân tích hành vi và các công nghệ quét khác.

Khởi chạy tác vụ Quét toàn bộ và Quét nhanh

Bạn cũng có thể chạy một tác vụ Quét toàn bộ hoặc Quét nhanh trên My Kaspersky. Để biết thêm thông tin về việc chạy tác vụ quét máy tính trên My Kaspersky, hãy xem Trợ giúp My Kaspersky.

Khởi chạy một tác vụ Quét tùy chỉnh

Dừng một tác vụ quét

Bạn có thể lên lịch cho một tác vụ Quét toàn bộ hoặc Quét nhanh.

Lên lịch cho một tác vụ quét từ cửa sổ Quét

Lên lịch cho một tác vụ quét từ cửa sổ Tùy chọn

Khi một ổ đĩa ngoài được kết nối với máy tính, Kaspersky Internet Security có thể tự động tiến hành quét ổ đĩa đó, nhắc bạn quét hoặc không làm gì. Bạn có thể chọn một trong các lựa chọn trong phần tùy chọn của Tác vụ quét ổ đĩa ngoài.

Chọn hành động mà Kaspersky Internet Security sẽ thực hiện khi một ổ đĩa ngoài được kết nối với máy tính

Các tác vụ Quét toàn bộ và Quét nhanh đã có sẵn các phạm vi quét. Trong khi thực hiện tác vụ Quét toàn bộ, Kaspersky Internet Security sẽ quét bộ nhớ, các đối tượng khởi động và mọi ổ đĩa trong của máy tính. Trong khi thực hiện tác vụ Quét nhanh, Kaspersky Internet Security sẽ quét bộ nhớ, các đối tượng khởi động và các thư mục hệ thống. Bạn có thể thay đổi phạm vi quét của tác vụ Quét nhanh.

Lưu ý: Trên các máy tính chạy macOS 10.15 hoặc mới hơn, bạn có thể bỏ qua hoạt động quét phân vùng hệ thống chỉ cho phép đọc để giảm đáng kể thời gian quét. Theo mặc định, Kaspersky Internet Security sẽ không quét phân vùng hệ thống chỉ cho phép đọc khi thực hiện tác vụ Quét nhanh và sẽ quét phân vùng này khi thực hiện tác vụ Quét toàn bộ.

Bật/tắt hoạt động quét phân vùng hệ thống chỉ cho phép đọc

Thêm/xóa một tập tin hoặc thư mục vào/khỏi phạm vi quét của tác vụ Quét nhanh

Thêm một đối tượng trên danh sách Quét nhanh mặc định vào phạm vi quét của tác vụ Quét nhanh

Tắt bảo vệ một đối tượng trong phạm vi quét của tác vụ Quét nhanh

Nếu phát hiện mối đe dọa trong một tập tin, ứng dụng sẽ hiển thị một thông báo và thực hiện hành động chỉ định đối với đối tượng. Bạn có thể điều chỉnh hành động được thực hiện khi phát hiện một đối tượng.

Chọn hành động mà Kaspersky Internet Security sẽ thực hiện sau khi phát hiện các tập tin bị nhiễm mã độc

Trước khi cố khử mã độc hoặc xóa tập tin bị nhiễm mã độc, Kaspersky Internet Security sẽ lưu một bản sao lưu của đối tượng đó để khôi phục hoặc khử mã độc sau này. Một bản sao của tập tin sẽ xuất hiện trong Cách ly. Sau này, bạn có thể thử khử mã độc tập tin này bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu chống virus được cập nhật.

Thông tin về kết quả của các tác vụ quét và mọi đối tượng được phát hiện sẽ được ghi vào một báo cáo.

Lưu ý: Nếu có bất kỳ lỗi nào xảy ra khi đang chạy một tác vụ quét virus, hãy khởi chạy lại tác vụ đó. Nếu lần thử chạy tác vụ mới cũng phát sinh lỗi, hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật của Kaspersky.

Xem một báo cáo tác vụ quét

Thông tin về tiến độ của mỗi tác vụ quét đang chạy (phần trăm hoàn thành và thời gian còn lại) được hiển thị trong cửa sổ Quét.

Về đầu trang