Cập nhật cơ sở dữ liệu của ứng dụng

Kaspersky Internet Security sẽ tải về các bản cập nhật từ các máy chủ cập nhật của Kaspersky, là các máy chủ HTTP nơi có các bản cập nhật Kaspersky Internet Security được phát hành thường xuyên.

Lưu ý: Phải có kết nối Internet để tải về các bản cập nhật từ máy chủ cập nhật.

Theo mặc định, Kaspersky Internet Security sẽ kiểm tra các bản cập nhật theo định kỳ trên máy chủ cập nhật của Kaspersky. Nếu có các bản cập nhật mới trên một máy chủ, Kaspersky Internet Security sẽ tải chúng về trong nền và cài đặt chúng trên máy tính của bạn.

Khởi chạy một bản cập nhật của Kaspersky Internet Security

Bạn có thể chạy một tác vụ cập nhật Kaspersky Internet Security trên My Kaspersky. Để biết thêm thông tin về việc cập nhật ứng dụng trên My Kaspersky, hãy xem Trợ giúp My Kaspersky.

Bạn có thể thay đổi cách Kaspersky Internet Security cập nhật cập nhật cơ sở dữ liệu ứng dụng. Theo mặc định, ứng dụng sẽ tự động cập nhật cơ sở dữ liệu.

Bật/tắt tự động tải về các bản cập nhật cơ sở dữ liệu Kaspersky Internet Security

Bạn có thể xem kết quả của các tác vụ cập nhật đã hoàn thành trong cửa sổ Báo cáo.

Về đầu trang