Thực hiện các tác vụ quét

Tác vụ Quét toàn bộ mặc định được tích hợp trong Kaspersky Internet Security. Trong khi chạy tác vụ này, ứng dụng sẽ quét bộ nhớ, các đối tượng khởi động và mọi ổ đĩa trong của máy tính để phát hiện virus và phần mềm độc hại khác.

Thực hiện tác vụ quét toàn bộ máy tính

Tác vụ Quét nhanh mặc định được tích hợp trong Kaspersky Internet Security. Khi chạy tác vụ này, ứng dụng sẽ quét các khu vực quan trọng của máy tính (bộ nhớ, các đối tượng khởi động và các thư mục hệ thống) để phát hiện virus và phần mềm độc hại khác.

Thực hiện tác vụ quét nhanh máy tính

Bạn cũng có thể chạy một tác vụ Quét toàn bộ hoặc Quét nhanh trên My Kaspersky. Để biết thêm thông tin về việc chạy tác vụ quét máy tính trên My Kaspersky, hãy xem Trợ giúp My Kaspersky.

Bạn có thể lên lịch cho một tác vụ Quét toàn bộ hoặc Quét nhanh.

Lên lịch cho một tác vụ quét

Bạn có thể quét một đối tượng riêng lẻ (ví dụ như một ổ đĩa trong, thư mục, tập tin hoặc một ổ đĩa ngoài) để phát hiện virus và phần mềm độc hại khác.

Quét một mục được chọn

Khi một ổ đĩa ngoài được kết nối với máy tính, Kaspersky Internet Security có thể tự động tiến hành quét ổ đĩa đó, nhắc bạn quét hoặc không làm gì. Bạn có thể chọn một trong các lựa chọn trong phần tùy chọn của Tác vụ quét ổ đĩa ngoài.

Chọn hành động mà Kaspersky Internet Security sẽ thực hiện khi một ổ đĩa ngoài được kết nối với máy tính

Bạn có thể xem kết quả của các tác vụ quét đã hoàn thành trong cửa sổ Báo cáo.

Về đầu trang