Korzystanie z blokady ekranu

W tej sekcji

Informacje o opcjach blokady ekranu

Dodawanie tajnego kodu

Zmiana tajnego kodu

Odzyskiwanie tajnego kodu

Dodawanie wzoru odblokowującego

Informacje o odcisku palca

Przejdź do góry