Aktywowanie aplikacji za pośrednictwem My Kaspersky

Możesz ręcznie dodać kod aktywacyjny do konta, aby zsynchronizować informacje o subskrypcji na podłączonych urządzeniach.

W celu aktywowania aplikacji za pośrednictwem My Kaspersky:

  1. Podłącz aplikację do swojego konta My Kaspersky, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.
  2. Przejdź do sekcji Subskrypcje na stronie My Kaspersky.
  3. Wprowadź kod aktywacyjny w polu Posiadam kod aktywacyjny, dostępnym w dolnej części strony.
  4. Kliknij przycisk Dodaj.

Jeśli kod został dodany pomyślnie, w sekcji Subskrypcje zostanie dodany odpowiedni panel. Twoje aplikacje, które są kompatybilne z subskrypcją i podłączone do Twojego konta, zostaną aktywowane. Dodatkowo, zostaje przeprowadzone sprawdzanie, czy zarejestrowana subskrypcja może zostać ręcznie wysłana na podłączone urządzenia. Jeśli sprawdzanie wykaże, że jest taka możliwość, możesz wybrać urządzenia i od razu wysłać subskrypcję.

Kod aktywacyjny musi być ważny (subskrypcja nie musi utracić ważności) i nie może być zbanowany, zablokowany ani już dodany. Do swojego konta na portalu My Kaspersky można dodać nie więcej niż 100 kodów aktywacyjnych.

Zobacz również

Podłączanie urządzenia do konta

Wysyłanie subskrypcji na podłączone urządzenie

Przejdź do góry