Odłączanie urządzenia od konta

Urządzenie możesz odłączyć od konta na portalu My Kaspersky, gdy, na przykład, już nie korzystasz z urządzenia. Odłączenie urządzenia od konta spowoduje także odłączenie aplikacji Kaspersky zainstalowanych na urządzeniu.

Po odłączeniu urządzenia od konta nie będzie możliwości zdalnego zarządzania aplikacjami Kaspersky zainstalowanymi na urządzeniu. Odłączenie urządzeń od konta nie wpływa na działanie aplikacji zainstalowanych na urządzeniu, jeśli nie wymagają one połączenia z My Kaspersky. Subskrypcje na korzystanie z odłączonych aplikacji pozostaną aktywne na warunkach Umów licencyjnych. Informacje o zakupionych subskrypcjach pozostaną na Twoim koncie.

Funkcjonalność aplikacji wymagająca podłączenia do konta na portalu My Kaspersky będzie niedostępna po odłączeniu aplikacji lub urządzenia.

W celu odłączenia urządzenia od konta:

  1. Przejdź do sekcji Urządzenia .
  2. Kliknij żądane urządzenie.
  3. Kliknij odnośnik Odłącz urządzenie.

    Zostanie otwarte okno potwierdzenia wykonania tej czynności.

  4. Potwierdź chęć wykonania tego działania.

Urządzenie zostanie odłączone od konta. Aplikacje Kaspersky, zainstalowane na urządzeniu, również zostaną odłączone od konta.

Możliwe będzie ponowne podłączenie odłączonego urządzenia do konta.

Zobacz również

Informacje o ochronie urządzeń na portalu My Kaspersky

Podłączanie urządzenia do konta

Przejdź do góry