Informacje o ochronie urządzeń na portalu My Kaspersky

Na stronie My Kaspersky możesz zdalnie zarządzać ochroną niektórych urządzeń (w tym urządzeń użytkowników, z którymi współdzieliłeś ochronę). Te urządzenia są określane na stronie My Kaspersky jako „zarządzane urządzenia”.

Na przykład, możesz:

Aby zdalnie zarządzać urządzeniem, musi być ono podłączone do internetu. Aplikacja Kaspersky musi być uruchomiona.

Ochroną urządzenia można zarządzać poprzez wysyłanie poleceń uruchamiających zadania ze strony internetowej na zarządzane urządzenie.

Weź pod uwagę, że wszystkie zadania będą wykonywane w trybie automatycznym, nawet jeśli w urządzeniu jest włączony tryb interaktywny. Oznacza to, że wszystkie zagrożenia będą obsługiwane automatycznie, zgodnie z regułami ustawionymi na urządzeniu i bez konieczności potwierdzenia przez lokalnego użytkownika. W szczególności wszystkie pliki zidentyfikowane jako złośliwe oprogramowanie mogą zostać automatycznie usunięte.

Jeśli polecenia są wysyłane na urządzenia będące offline, stan zadania zmieni się na Zaplanowane. Informacja o poleceniach i zaplanowanych zadaniach jest przechowywana przez 7 dni. Jeśli w tym czasie urządzenie nie nawiąże połączenia z internetem, polecenia zostaną anulowane.

Zobacz również

Podłączanie urządzenia do konta

Uruchamianie szybkiego skanowania

Uruchamianie pełnego skanowania

Aktualizowanie baz danych aplikacji

Co zrobić w przypadku, gdy urządzenie mobilne zostało zagubione lub skradzione?

Przejdź do góry