Co zrobić w przypadku, gdy urządzenie mobilne zostało zagubione lub skradzione?

Jeśli Twoje urządzenie zostało zagubione lub skradzione, możesz zablokować urządzenie i spróbować je zlokalizować. Jeśli niemożliwe jest odzyskanie urządzenia, możesz usunąć z niego wszystkie dane. Możesz zdalnie zarządzać urządzeniem, wysyłając polecenia na urządzenie z poziomu portalu My Kaspersky.

Zdalne zarządzanie zgubionymi i skradzionymi urządzeniami na stronie My Kaspersky jest obsługiwane tylko na urządzeniach mobilnych z zainstalowaną aplikacją Kaspersky Safe Kids. W pierwszej kolejności musisz skonfigurować funkcję Anti-Theft w aplikacji, aby chronić urządzenia. Aby urządzenie mobilne otrzymało polecenie, musi być włączone i podłączone do internetu. Więcej informacji można znaleźć w pomocy dla aplikacji dostępnej na stronie Kaspersky Online Help.

W celu wysłania polecenia na urządzenie mobilne:

  1. Przejdź do sekcji Urządzenia .
  2. Kliknij żądane urządzenie mobilne.

    Zostanie otwarte okno zarządzania urządzeniem mobilnym.

  3. Kliknij przycisk <nazwa polecenia>.
  4. Potwierdź to działanie.

    Stan i wyniki wykonanie polecenia są wyświetlane w sekcji Historia Anti-Theft.

Na urządzenie mobilne możesz wysłać następujące polecenia:

Zobacz również

Co powinieneś zrobić, jeśli nie pamiętasz tajnego kodu

Przejdź do góry