Chroń swoje połączenie z niezabezpieczoną siecią Wi-Fi

Podczas nawiązywania połączenia z dowolną siecią Wi-Fi, Kaspersky VPN sprawdza stan sieci Wi-Fi zgodnie z danymi z Kaspersky Security Network i inne kryteria, takie jak, czy używany jest protokół szyfrowania podatny na ataki lub popularna nazwa sieci (SSID). Korzystają z tych informacji, Kaspersky VPN określa, czy sieć Wi-Fi jest bezpieczna.

Jeśli już nawiązałeś połączenie z niezabezpieczoną siecią Wi-Fi, możesz chronić swoje połączenie przy użyciu Kaspersky VPN.

Chroń swoje połączenie z niezabezpieczoną siecią Wi-Fi

Zobacz również

Aktywowanie połączenia VPN

Wybieranie serwera VPN

Chroń swoje dane, jeśli Twoje bezpieczne połączeni zostało utracone

Przejdź do góry