Cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật

Nếu bạn không thể tìm thấy giải pháp cho vấn đề của mình trong tài liệu hoặc trong các nguồn thông tin về ứng dụng, chúng tôi khuyến nghị bạn liên hệ với bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật. Truy cập trang web Hỗ trợ kỹ thuật để liên hệ với các chuyên gia Hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi. Họ có thể giải đáp mọi câu hỏi của bạn về việc cài đặt và sử dụng ứng dụng.

Lưu ý: Trước khi liên hệ với bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật, vui lòng đọc quy tắc hỗ trợ.

Về đầu trang