Korzystanie z aplikacji na urządzeniu z systemem Android

W tej sekcji

Instalowanie aplikacji

Konfigurowanie aplikacji do użycia przez rodzica

Konfigurowanie aplikacji dla dziecka

Odinstalowanie aplikacji z urządzenia rodzica

Odinstalowanie aplikacji z urządzenia dziecka

Aktualizowanie aplikacji

Interfejs aplikacji na urządzeniu rodzica

Uruchamianie i zatrzymywanie działania aplikacji

Korzystanie z kodu dostępu

Używanie odcisku palca

Aktywowanie wersji premium aplikacji

Informacje o kodzie aktywacyjnym

Przeglądanie informacji o licencji

Wstrzymywanie i wznawianie działania Kaspersky Safe Kids na urządzeniu z systemem Android należącym do dziecka

Przejdź do góry