Làm thế nào để cài đặt ứng dụng

Kaspersky Small Office Security được cài đặt vào máy tính của bạn trong chế độ tương tác bằng cách sử dụng Trình hướng dẫn cài đặt và gỡ bỏ.

Việc cài đặt trên một máy chủ tập tin hoặc máy tính cá nhân được thực hiện với cùng một gói cài đặt.

Trình hướng dẫn bao gồm một loạt các trang (bước) mà bạn có thể điều hướng qua bằng cách bấm vào nút Quay lại và Tiếp theo. Để đóng Trình hướng dẫn sau khi hoàn thành bằng cách nhấn nút Hoàn tất. Để ngăn chặn hoạt động của trình hướng dẫn cài đặt tại bất kỳ bước cài đặt nào bằng cách đóng cửa sổ Trình hướng dẫn.

Số lượng và trình tự bước làm trong Trình hướng dẫn tùy thuộc vào khu vực nơi bạn cài đặt ứng dụng. Trong một số khu vực, Trình hướng dẫn sẽ yêu cầu bạn chấp nhận các thỏa thuận bổ sung về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Nếu ứng dụng cài đặt nhiều hơn một máy tính (với số lượng tối đa của máy tính phụ thuộc vào loại giấy phép người dùng cuối), quá tŕnh cài đặt trên tất cả máy tính sẽ giống nhau.

Để cài đặt Kaspersky Small Office Security trên máy tính của bạn:

Trên đĩa CD cài đặt, chạy tập tin có phần mở rộng .exe.

Khi đó ứng dụng sẽ được cài đặt bằng Trình hướng dẫn cài đặt và gỡ bỏ tiêu chuẩn.

Ở một số khu vực, đĩa CD cài đặt không bao gồm gói cài đặt ứng dụng. Đĩa CD cài đặt chỉ chứa tập tin tự động thực thi. Khi tập tin này được thực thi, cửa sổ tải xuống ứng dụng sẽ được mở ra.

Cách cài đặt ứng dụng này bằng tập tin tự động thực thi

Để cài đặt Kaspersky Small Office Security, bạn cũng có thể tải xuống một gói cài đặt từ Internet. Trong trường hợp này, Trình hướng dẫn sẽ hiển thị một vài bước cài đặt bổ sung cho một số ngôn ngữ bản địa.

Cùng với ứng dụng, các tiện ích cho các trình duyệt cũng được cài đặt để bảo vệ khi duyệt Internet.

Phần trợ giúp

Tỉm kiếm một phân bản mới của ứng dụng

Bắt đầu cài đặt ứng dụng

Xem lại Thỏa thuận giấy phép cho người dùng đầu cuối

Tuyên bố Kaspersky Security Network

Cài đặt ứng dụng

Thiết lập khuyến nghị

Hoàn tất quá trình cài đặt

Kích hoạt ứng dụng

Đăng ký giấy phép

Hoàn thành kích hoạt

Lỗi cài đặt ứng dụng trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2.

Về đầu trang