Cách cập nhật ứng dụng

Ứng dụng được cập nhật tự động nếu bạn chọn chế độ chạy Tự động trong cửa sổ cấu hình cập nhật (Cập nhật cơ sở dữ liệuLịch cập nhật cơ sở dữ liệu).

Ứng dụng được tự động cập nhật nếu bạn cài đặt phiên bản mới của ứng dụng đè lên phiên bản trước.

Cài đặt Kaspersky Small Office Security đè lên Kaspersky Small Office Security 5, 6 hoặc 7

Nếu bạn cài đặt Kaspersky Small Office Security trên máy tính được cài đặt Kaspersky Small Office Security 5, 6 hoặc 7 thì sẽ không có các loại dữ liệu sau đây:

Nếu bạn có một giấy phép đang hoạt động dành cho một phiên bản trước của Kaspersky Small Office Security, thì bạn không cần kích hoạt ứng dụng. Trình hướng dẫn cài đặt và gỡ bỏ sẽ tự động truy xuất thông tin về giấy phép dành cho phiên bản trước của Kaspersky Small Office Security và áp dụng thông tin đó trong quá trình cài đặt Kaspersky Small Office Security.

Khi tải bản cập nhật về, ứng dụng sẽ so sánh phiên bản cũ và phiên bản mới của Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối, Tuyên bố Kaspersky Security Network và Tuyên bố về việc xử lý dữ liệu cho mục đích tiếp thị. Nếu các thỏa thuận và/hoặc tuyên bố đó khác thì một lần nữa, ứng dụng sẽ cung cấp cho bạn tùy chọn đọc và chấp nhận chúng.

Một số giới hạn nhất định được áp dụng cho bản nâng cấp từ phiên bản trước.

Nếu trước đó bạn đã tạo một vùng chứa dữ liệu trong Kaspersky Small Office Security 4 thì khi bạn truy cập vùng chứa dữ liệu đó lần đầu tiên, Kaspersky Small Office Security sẽ chuyển đổi vùng đó thành một kho dữ liệu. Các tập tin trong kho dữ liệu sẽ có thể được sử dụng khi quá trình chuyển đổi hoàn tất. Quá trình chuyển đổi bộ chứa thành kho dữ liệu có thể mất một thời gian dài.

Bạn có thể nâng cấp ứng dụng nếu đã cài đặt các phiên bản sau đây của Kaspersky Small Office Security trên máy tính:

Hạn chế về số bản nâng cấp từ phiên bản trước của ứng dụng

Khi nâng cấp từ Kaspersky Small Office Security, bạn sẽ gặp phải những hạn chế và những điều cần đặc biệt chú ý sau đây:

Về đầu trang