Làm thế nào để khôi phục các mã kích hoạt

Nếu bạn đã mất một mã kích hoạt đã được cung cấp trước đó, bạn có thể khôi phục mã đó bằng một trong các phương pháp sau:

Bạn có thể đọc thêm về cách khôi phục mã kích hoạt bằng My Kaspersky.

Về đầu trang