Kích hoạt ứng dụng

Trình hướng dẫn Kích hoạt sẽ được bắt đầu khi khởi chạy lần đầu Kaspersky Total Security.

Kích hoạt là một quá trình đưa vào hoạt động một phiên bản đầy đủ chức năng của các ứng dụng cho một thời gian nhất định.

Nếu bạn đã có được một bản quyền cũ cho Kaspersky Total Security và tải về các ứng dụng từ một trang web, kích hoạt ứng dụng có thể được thực hiện tự động trong quá trình cài đặt.

Các tùy chọn sau đây để kích hoạt Kaspersky Total Security:

Bạn cần kết nối Internet để kích hoạt ứng dụng.

Trong quá trình cài đặt và kích hoạt ứng dụng, bạn có thể được nhắc tạo tài khoản My Kaspersky. Chúng tôi khuyên bạn nên kết nối ứng dụng với My Kaspersky để bạn có thể lưu mã kích hoạt cho lần khôi phục sau khi cài đặt lại hệ điều hành, cài đặt bảo vệ cho thiết bị mới hoặc cài đặt lại ứng dụng.

Về đầu trang