Thông tin về mã kích hoạt

Mã kích hoạt là một mã mà bạn nhận được khi mua giấy phép cho Kaspersky Total Security. Mã này là cần thiết để kích hoạt các ứng dụng.

Mã kích hoạt là một chuỗi duy nhất gồm 20 ký tự định dạng tiếng Latin xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx.

Tùy thuộc vào cách bạn mua các phần mềm, bạn có thể nhận được mã kích hoat bằng một trong những cách sau:

Khi đếm ngược thời hạn giấy phép bắt đầu từ ngày bạn kích hoạt ứng dụng. Nếu bạn đã mua một bản quyền cung cấp cho việc sử dụng Kaspersky Total Security trên nhiều thiết bị, thời hạn bản quyền bắt đầu đếm ngược từ thời điểm bạn đã đầu áp dụng mã kích hoạt.

Chúng tôi khuyên bạn nên tạo một tài khoản My Kaspersky để không mất mã kích hoạt khi cài đặt lại hệ điều hành, cài đặt ứng dụng trên thiết bị mới hoặc cài đặt lại ứng dụng trên thiết bị hiện tại của bạn. Bạn có thể tạo tài khoản My Kaspersky tại thời điểm cài đặt và kích hoạt ứng dụng. Nếu bạn chưa tạo tài khoản My Kaspersky tại thời điểm cài đặt và kích hoạt ứng dụng, bạn cũng có thể tạo tài khoản trong ứng dụng đã cài đặt.

Nếu bạn vô tình xóa mã kích hoạt hoặc làm mất mã, bạn có thể thử khôi phục mã.

Về đầu trang