Сканиране за слаби настройки

28 септември 2023 г.

ID 218370

Когато използвате вашето устройство, настройките на операционната система могат да бъдат променени в резултат на вашите действия или действията на приложенията, които стартирате. Променените настройки могат да представляват риск за сигурността на вашето устройство, когато са слаби. Например, ако на устройството ви не са зададени ПИН или парола за заключен екран, данните на вашето устройство могат лесно да бъдат получени от някого.

Известията за слаби настройки на операционната система могат да бъдат разделени на два вида:

  • Предупредителни известия. Настройките засягат сигурността на операционната система и са еквивалентни на уязвимости.
  • Препоръки. Препоръчваме ви да промените настройките, за да подобрите сигурността на операционната система.

Сканиране за слаби настройки търси слаби настройки на операционната система поне веднъж на ден. Ако сканирането открие слаби настройки в операционната система, програмата ще ви подкани да ги промените, за да възстановите сигурността й.

Информацията за откритите слаби настройки се показва в раздел Сканиране за слаби настройки на главния екран на приложението. Докоснете този раздел и го отворете, за да извършите следните действия:

Скриване на слаби настройки, ако не искате да ги променяте.

В този раздел

Поправяне на слаби настройки

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.