Съдържание на файловете за проследяване, файловете за разтоварване и файловете с настройки

12 април 2023 г.

ID 171494

Забележка: До всички описани в този раздел файлове имат достъп само системният администратор на компютъра и собственикът на акаунта на компютъра, на който е инсталирана Kaspersky VPN.

1. Файлове за проследяване

Файловете за проследяване съдържат информация относно събития, които възникват по време на работата на Kaspersky VPN. Файловете за проследяване се съхраняват локално на Вашия компютър в следната папка:~/Library/Group Containers/2Y8XE5CQ94.com.kaspersky.ksec/Library/Application Support/KSEC/Logs/

Данните от проследяването се съхраняват в следните файлове:

 • ksec_agent_<времево клеймо>.log
 • ksec_app_<времево клеймо>.log
 • ksec_daemon_<времево клеймо>_pid_<PID>.log
 • ksec_networkextension_<времево клеймо>.log

Файловете за проследяване може да съдържат следната информация:

 • Информация относно устройството и операционната система (уникален ИД на устройството, тип на устройството, MAC адреси на мрежови устройства, тип на операционната система, версия на операционната система)
 • Информация, когато приложенията се зареждат от потребителя (URL атрибути, размер на файла, информация относно процеса, с който е зареден файла)
 • Информация за изпълняващи се приложения и техните модули
 • Информация относно работата на приложението и неговите модули
 • Информация относно грешки във и употребата на графичния потребителски интерфейс на инсталираното приложение на Kaspersky
 • Информация относно мрежовите връзки и настройките на мрежата: IP адреса на отдалечения компютър и компютъра на потребителя, IP адреса на DNS сървърите, MAC адреса на точката за достъп, името на мрежата, силата на сигнала, номерата на портовете, използвани за установяване на връзката, мрежовия протокол, състоянието на връзката към момента на генериране на файла, репутацията на мрежата, настройките на прокси сървъра – потребителско име/хеш с пароли
 • Информация относно настройките за свързване към сървърите на Kaspersky
 • Информация относно връзките към сървърите на Pango
 • Информация относно типа на лиценза (тип лиценз, регион)
 • Информация относно получените и изпратените мрежови пакети от компютъра чрез телекомуникационната мрежа
 • Информация относно изпратените и получените имейли и незабавни съобщения
 • Информация относно My Kaspersky: информация относно потребителските имена и паролите на уебсайта, както и съдържанието на файловете на бисквитките
 • Публичен сертификат на сървъра
 • Информация относно езиков район, софтуерен идентификатор, персонализиране на софтуера, версия на софтуера, уникален идентификатор за инсталиране на софтуера, уникален идентификатор на компютъра

Файловете за проследяване съдържат само информацията, необходима за отстраняване на дефекти в приложението. Kaspersky използва файлове за проследяване, за да разследва инциденти, свързани с грешки в работата на Kaspersky VPN.

Създаването на файлове за проследяване е изключено по подразбиране. Можете да включите изготвянето на файлове за проследяване в настройките на приложението.

Файловете за проследяване могат да се изпращат до Kaspersky само ръчно. Kaspersky VPN не изпраща файлове за проследяване до Kaspersky автоматично.

Можете да изберете как файловете за проследяване да се изпращат до Kaspersky.

Преди да изпратите файлове за проследяване до Kaspersky, моля, прегледайте съдържанието им.

Важно: Файловете за проследяване могат да съдържат лична или чувствителна информация. Изпращайки файлове за проследяване до Kaspersky, Вие се съгласявате да предоставите на Kaspersky всички данни, съдържащи се в изпратените файлове за проследяване, и одобрявате използвания за изпращането им метод.

2. Файлове за разтоварване

Файловете за разтоварване съдържат цялата информация относно работещата памет за процесите на приложението към момента на създаване на файла за разтоварване. Файловете за разтоварване могат да съдържат поверителни данни.

Файловете за разтоварване се създават от операционната система и се изпращат до сървърите на Apple само с Ваше съгласие. Преди да изпратите файл за разтоварване, моля, прегледайте съдържанието му.

3. Допълнителни файлове

В допълнение Kaspersky VPN генерира допълнителни файлове с настройки, които се съхраняват на компютъра на потребителя. Тези файлове може да съдържат информация, необходима за управление на софтуера: настройки, вътрешни бази данни, файлове за конфигурация.

Специалистите по Обслужване на клиенти може да поискат да им предоставите допълнителните файлове с цел да се скъси необходимия срок за обработка на заявките, свързани с грешки в софтуера. Потребителят изпраща данните ръчно при поискване от специалист по обслужване на клиенти.

Изпращайки допълнителните файлове с настройки до „Обслужване на клиенти“, Вие се съгласявате да предоставите съдържащите се в тях данни и одобрявате използвания за изпращането им метод. Преди да изпратите тези файлове, моля, прегледайте съдържанието им.

Допълнителните файлове може да съдържат следната информация:

 • Настройки на прокси сървъра – потребителското име и хеш с пароли
 • Идентификационни данни за свързване към My Kaspersky
 • Имена на Wi‑Fi мрежи, за които са конфигурирани правилата за активиране на защитена връзка

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.