Относно анонимните абонаменти

12 април 2023 г.

ID 191236

Вашият абонамент се счита за „анонимен“, ако сте закупили абонамент за неограничената версия на Kaspersky VPN от App Store, докато не сте били вписани в акаунта си в My Kaspersky или когато още не сте разполагали с акаунт в My Kaspersky. Анонимният абонамент е свързан с акаунта Ви в App Store, но не и с този в My Kaspersky.

Можете да свържете анонимния абонамент с акаунта си в My Kaspersky по всяко време. Когато влезете във Вашия акаунт в My Kaspersky на устройството с неограничената версия на Kaspersky VPN, Вашият абонамент автоматично се свързва с акаунта Ви в My Kaspersky. Този процес може да отнеме известно време и активните VPN сесии на Вашите устройства може да прекъснат. След като завърши, можете да използвате My Kaspersky, за да управлявате абонамента си. Всички устройства, които използват този абонамент, ще бъдат автоматично свързани към Вашият акаунт в My Kaspersky. Също ще можете да използвате Вашият акаунт в My Kaspersky, за да приложите абонамента за Kaspersky VPN на други устройства (ако лимитът на устройствата не е достигнат).

Когато възстановите анонимен абонамент от Kaspersky VPN, докато сте вписани във Вашия акаунт в My Kaspersky, абонаментът Ви също ще се свърже автоматично с акаунта Ви в My Kaspersky. Всички устройства, които използват този абонамент, ще бъдат автоматично свързани към него.

Забележка: След като абонаментът се свърже с Вашият акаунт в My Kaspersky, трябва да потвърдите всички автоматично свързани устройства в My Kaspersky.

Можете да прекъснете връзката на абонамента с My Kaspersky, като се свържете с Обслужване на клиенти на Kaspersky.

Прекъснете връзката на анонимния абонамент към Вашето устройство

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.