Използване на Безплатната версия на приложението

12 октомври 2023 г.

ID 127051

В този раздел ще научите какво е ограничението на VPN, как да премахнете ограничението и как да видите количеството наличен и използван безопасен трафик.

В този раздел

За ограниченията на VPN

Как да видите количеството използван и наличен трафик

Как да получите допълнителен безопасен трафик, когато използвате Безплатната версия на приложението

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.