Новини за сигурността

12 октомври 2023 г.

ID 136788

Този раздел предоставя информация за новините за сигурността от Kaspersky.

В този раздел

За новините за сигурността

Как да активирате или деактивирате новините за сигурността

Как да активирате или деактивирате получаването на новини за сигурността в My Kaspersky

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.