Локално обработени данни

12 октомври 2023 г.

ID 248517

Този раздел съдържа информация за данните, които се събират и обработват локално. Данните се използват за изпращане на статистика за грешки в продукта, за да се подобри неговата функционалност.

 • Идентификатор на софтуерен компонент
 • Версия на компонента на софтуера
 • Път до изходния файл
 • Номер на низа в скрипта, в който е възникнала грешката
 • Името на модула, в който вероятно е възникнала грешката
 • Идентификатор на софтуерен модул
 • Възникна вложена грешка по време на работа на приложението
 • Тип грешка
 • Текст на съобщението за грешка
 • Стекова памет на грешка в софтуерния процес
 • Адрес за зареждане на софтуерния модул
 • Идентификатор на съставящата система (PID)
 • Размер на обекта, който се обработва
 • Описание на обект, който се обработва, както е дефинирано в свойствата на обекта
 • Данни за атрибута

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.