Информация относно Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД)

4 април 2023 г.

ID 192969

Какво е Общият регламент относно защитата на данните (ОРЗД)?

Общият регламент относно защитата на данните (ОРЗД) е закон в Европейския съюз, който регулира поверителността и сигурността на личните данни. Той влезе в сила в страните-членки на ЕС на 25 май 2018 г. Той замества Директивата за защита на данните и се прилага за всеки бизнес, който пребивава в ЕС и се занимава с лични данни или обработва данните на хората, които са в ЕС. В основата на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) е целта да се опрости, уеднакви и актуализира защитата на личните данни и да се гарантира, че хората остават предоставят своите данни в рамките на своите права и свободи.

Какво представляват личните данни?

Под Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) Вашето име, данни за местоположение, дата на раждане и информация за контакт се класифицират като ваши лични данни от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД). Всъщност всяка информация, която е свързана с конкретно лице в ЕС, може да бъде определена като лични данни.

Какво променихте в продуктите си, за да сте готови за Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД)?

Спазването и защитата на поверителността на клиентите е един от нашите основни принципи и ние обработваме само необходимите данни, за да може да се изпълни обещаната функционалност на продукта. Ето защо за съответствие с Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) бяха предприети само няколко допълнителни мерки, за да могат нашите решения да осигурят на потребителите контрол на всички нива върху данните, които предоставят на Kaspersky чрез приеманите споразумения.

Различават ли се продуктите за Европа от тези за другите страни?

Идентичните продукти, предлагани в Европа и други страни, не се различават по отношение на защитата, която предоставят. Всички продукти на Kaspersky работят в рамките на споразуменията, приети за тяхната употреба. За продуктите, предлагани в Европа, структурата на споразуменията и на получените съответни съгласия може да се различава леко, за да бъде съвместима с Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД).

Какво да правя, ако живея в Европа и вече използвам вашите продукти?

Опитваме се да уведомим всички наши настоящи клиенти в Европа чрез всички налични канали за това какво трябва да правят: електронна поща, съобщения в продуктите, насочени известия и т.н. Винаги можете да посетите нашия уеб сайт, за да получите най-новата версия, съгласувана с Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД), на вашия продукт.

Какво се случва, ако пътувам от или до Европа?

Вашият продукт ще продължи да работи в рамките на приетите споразумения.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.