Как да прекъснете връзката на устройство с Вашия акаунт

4 април 2023 г.

ID 95350

Можете да прекъснете връзката на устройство от Вашия акаунт в Конзолата за управление, ако например вече не използвате устройството. Прекъсването на връзката на устройство от Вашия акаунт ще прекъсне връзката на приложенията на Kaspersky, които са инсталирани на устройството.

Няма да можете да управлявате дистанционно приложенията на Kaspersky, инсталирани на устройството, след като то е с прекъсната връзка към Вашия акаунт. Прекъсването на връзката на устройства към Вашия акаунт не влияе на дейността на приложенията, инсталирани на устройството, ако за тях не се изисква задължителна връзка с Конзолата за управление. Лицензите за употреба на приложенията с прекъсната връзка ще продължат да са активни съгласно условията на Лицензионното споразумение с краен потребител. Във Вашия акаунт ще остане информацията за закупените лицензи.

Функциите на приложенията, за които се изисква задължителна връзка с Вашия акаунт в Конзолата за управление, няма да бъдат налични, след като връзката на приложението или устройството бъде прекъсната.

За да прекъснете връзката на устройство с Вашия акаунт:

  1. Отидете на раздел Устройства.
  2. Щракнете върху устройството, което Ви интересува.
  3. Щракнете върху връзката Прекъсване на връзката с устройството.

    Отваря се диалоговият прозорец за потвърждение.

  4. Потвърдете операцията.

Връзката на устройството към Вашия акаунт е прекъсната. Приложенията на Kaspersky, инсталирани на устройството, също са с прекъсната връзка към Вашия акаунт.

Ще можете да свържете или да прекъснете връзката на устройство към Вашия акаунт.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.