Бележки за търговски марки

4 април 2023 г.

ID 97345

Регистрираните търговски марки и марки на услуги са собственост на техните съответни собственици.

Google, Google Drive, Google Chrome, Google Play, Google Maps, YouTube и Android са търговски марки на Google LLC.

Linux е регистрираната търговска марка на Linus Torvalds в САЩ и други държави.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Media, Windows Phone, Outlook, Internet Explorer, Microsoft Edge, Bing, Skype са търговски марки на групата компании на Microsoft.

Apple, iPad, iPhone, iTunes, MacBook, Mac, macOS, QuickTime, Safari, Finder, App Store са търговски марки на Apple Inc.

Cisco, Cisco Systems, IOS, Flipshare са регистрирани търговски марки или търговски марки на Cisco Systems, Inc. и/или нейните филиали в САЩ и други определени държави.

Mozilla и Firefox са търговски марки на Mozilla Foundation в САЩ и други държави.

JavaScript е регистрираната търговска марка на Oracle и/или нейни дъщерни дружества.

Amazon е търговска марка на Amazon.com, Inc. или нейни дъщерни дружества.

Dropbox е търговска марка на Dropbox, Inc.

LinkedIn е регистрирана търговска марка или търговска марка на LinkedIn Corporation и нейните филиали в САЩ и/или други държави.

BitTorrent е търговска марка на BitTorrent, Inc.

ABBYY Lingvo е търговска марка на ABBYY Software, Ltd.

SAMSUNG е търговска марка на SAMSUNG в Съединените щати или други държави.

Digital River е регистрирана търговска марка на Digital River, Inc.

OpenVPN е регистрирана търговска марка на OpenVPN, Inc.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.