Mazání soukromých údajů

3. října 2023

ID 70902

Akce uživatele na počítači jsou zaznamenávány operačním systémem. Ukládají se tyto informace:

 • Podrobnosti dotazů vyhledávání zadávané uživateli a navštívené weby
 • Informace o spuštěných aplikacích a otevřených či uložených souborech
 • Položky protokolu událostí systému Microsoft Windows
 • Další informace o aktivitě uživatele

Pachatelé a neoprávněné osoby mohou získat přístup k důvěrným datům, která jsou součástí informací o minulých akcích uživatele.

Aplikace zahrnuje průvodce mazáním soukromých údajů, který odstraňuje stopy aktivity uživatele v operačním systému.

Spuštění průvodce mazáním soukromých údajů:

 1. Otevřete hlavní okno aplikace.
 2. Přejděte do části Soukromí.
 3. V bloku Mazání soukromých údajů klikněte na tlačítko Najít aktivitu.

Průvodce se skládá z řady stránek (kroků), jimiž procházíte klikáním na tlačítka ZpětDalší. Jakmile průvodce dokončí svou práci, zavřete jej kliknutím na tlačítko Hotovo. Pro zastavení průvodce kdykoli v průběhu jeho činnosti klikněte na tlačítko Storno.

Podívejme se na kroky průvodce podrobněji.

Spuštění průvodce

 1. Pro fungování průvodce vyberte jednu ze dvou možností:
  • Vyhledat stopy aktivity uživatele. Průvodce vyhledá stopy vaší aktivity v počítači.
  • Vrátit změny zpět. Průvodce vrátí zpět změny, které byly dříve provedeny průvodcem mazáním soukromých údajů. Tato volba je dostupná, jestliže byly dříve průvodcem odstraněny stopy aktivity.
 2. Spusťte průvodce kliknutím na tlačítko Další.

Hledání stop aktivity

Pokud jste vybrali možnost Vyhledat stopy aktivity uživatele, průvodce vyhledá stopy aktivity v počítači. Vyhledávání může nějakou dobu trvat. Po dokončení vyhledávání postoupí průvodce automaticky do dalšího kroku.

Výběr akcí, které má funkce Mazání soukromých údajů provést

Po dokončení hledání se v průvodci zobrazí informace o zjištěných stopách aktivit s dotazem na akce, které se mají provést za účelem eliminace těchto stop aktivit.

Akce, které byly zařazeny do skupiny, zobrazíte rozbalením seznamu vybrané skupiny.

Chcete-li, aby průvodce provedl určitou akci, zaškrtněte odpovídající políčko vedle akce. Ve výchozím nastavení provede průvodce všechny doporučované a důrazně doporučované akce. Pokud nechcete, aby některá z akcí byla provedena, zaškrtnutí v políčku vedle ní zrušte.

Zrušení zaškrtnutí u políček vybraných ve výchozím nastavení se důrazně nedoporučuje, váš počítač by tak zůstal zranitelný vůči hrozbám.

Po nastavení řady akcí, které má průvodce provést, klikněte na tlačítko Další.

Mazání soukromých údajů

Průvodce provede akce zvolené v předcházejícím kroku. Proces mazání stop aktivity může nějakou dobu trvat. Chcete-li vymazat konkrétní stopy aktivit, je v některých případech nutné restartovat počítač. Průvodce vás na tuto skutečnost upozorní.

Po dokončení mazání postoupí průvodce automaticky do dalšího kroku.

Dokončení průvodce

Ukončete průvodce kliknutím na tlačítko Hotovo.

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.