Kaspersky Endpoint Security 12 pro systém Windows

Migrace konfigurace [KES+KEA] na konfiguraci [KES+integrovaný agent]

14. února 2024

ID 225064

Součástí aplikace Kaspersky Endpoint Security jsou integrovaní agenti pro práci s řešeními Detection and Response. Pro práci s těmito řešeními už nepotřebujete samostatnou aplikaci Kaspersky Endpoint Agent. Když nasadíte Kaspersky Endpoint Security do počítačů s nainstalovanou aplikací Kaspersky Endpoint Agent, řešení Detection and Response budou nadále fungovat s aplikací Kaspersky Endpoint Security. Kromě toho bude z počítače odebrána aplikace Kaspersky Endpoint Agent.

Distribuční sada pro aplikaci Kaspersky Endpoint Security verze 11.2.0–11.8.0 obsahuje aplikaci Kaspersky Endpoint Agent. Aplikaci Kaspersky Endpoint Agent můžete vybrat při instalaci aplikace Kaspersky Endpoint Security pro systém Windows. Na váš počítač tak budou nainstalovány dvě aplikace: KEA a KES. V aplikaci Kaspersky Endpoint Security 11.9.0 již není distribuční balíček Kaspersky Endpoint Agent součástí distribuční sady Kaspersky Endpoint Security.

Migrace konfigurace [KES+KEA] do konfigurace [KES+integrovaný agent] zahrnuje následující kroky:

 1. Upgrade aplikace Kaspersky Security Center

  Upgradujte všechny součásti aplikace Kaspersky Security Center na verzi 13.2 nebo novější, včetně součásti Network Agent na uživatelských počítačích a webové konzoly.

 2. Upgrade webového pluginu Kaspersky Endpoint Security

  Ve webové konzole Kaspersky Security Center upgradujte webový plugin aplikace Kaspersky Endpoint Security na verzi 11.7.0 nebo novější. Ke správě součástí EDR Optimum a Kaspersky Sandbox musíte používat webovou konzolu.

  Chcete-li používat Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (EDR), budete potřebovat webový modul plug-in pro Kaspersky Endpoint Security verze 12.1 nebo novější.

 3. Migrace zásady a úkolů

  Nastavení aplikace Kaspersky Endpoint Agent můžete migrovat na aplikaci Kaspersky Endpoint Security pro systém Windows pomocí průvodce migrací zásad aplikace Kaspersky Endpoint Agent.

  Tento postup vytvoří novou zásadu aplikace Kaspersky Endpoint Security. Nová zásada má stav Inactive. Chcete-li novou zásadu použít, otevřete vlastnosti zásady, přijměte Prohlášení ke službě Kaspersky Security Network a nastavte stav na Active.

 4. Jak funguje licence

  Pokud používáte k aktivaci aplikací Kaspersky Endpoint Security pro systém Windows a Kaspersky Endpoint Agent společnou licenci k řešením Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum nebo Kaspersky Optimum Security, funkce EDR Optimum bude aktivována automaticky po upgradu aplikace na verzi 11.7.0. Nemusíte dělat nic jiného.

  Jestliže používáte k aktivaci funkce EDR Optimum licenci k doplňku Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum, do úložiště aplikace Kaspersky Security Center se přidá klíč k EDR Optimum je povolena automatická distribuce licenčního klíče. Po upgradu aplikace na verzi 11.7.0 je funkce EDR Optimum aktivována automaticky.

  Pokud používáte k aktivaci aplikace Kaspersky Endpoint Agent licenci k řešením Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum nebo Kaspersky Optimum Security a jinou licenci k aktivaci Kaspersky Endpoint Security pro systém Windows, musíte nahradit klíč k aplikaci Kaspersky Endpoint Security pro systém Windows společným klíčem k řešením Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum nebo Kaspersky Optimum Security. Klíč můžete nahradit pomocí úlohy Add key.

  Nemusíte aktivovat funkci Kaspersky Sandbox. Funkce Kaspersky Sandbox bude k dispozici okamžitě po upgradu a aktivaci aplikace Kaspersky Endpoint Security pro systém Windows.

  K aktivaci aplikace Kaspersky Endpoint Security jako součásti řešení Kaspersky Anti Targeted Attack Platform lze použít pouze licenci k řešení Kaspersky Anti Targeted Attack Platform. Po upgradu aplikace na verzi 12.1 je funkce EDR (KATA) aktivována automaticky. Nemusíte dělat nic jiného.

 5. Upgrade aplikace Kaspersky Endpoint Security

  Chcete-li upgradovat aplikaci a migrovat funkci EDR Optimum a Kaspersky Sandbox, doporučujeme úlohu vzdálené instalace.

  Pro upgrade aplikace pomocí úlohy vzdálené instalace musíte upravit následující nastavení:

  • V nastavení instalačního balíčku vyberte součásti pro řešení Detection and Response.
  • V nastavení instalačního balíčku (pro Kaspersky Endpoint Security pro Windows verze 11.2.0–11.8.0) vylučte součást Kaspersky Endpoint Agent.

  Aplikaci můžete také upgradovat následujícími způsoby:

  • Pomocí aktualizační služby Kaspersky (Seamless Update – SMU).
  • Místně pomocí průvodce instalací.

  Aplikace Kaspersky Endpoint Security podporuje automatický výběr součástí při upgradu aplikace na počítači, na němž je nainstalována aplikace Kaspersky Endpoint Agent. Automatický výběr součástí závisí na oprávněních uživatelského účtu, který aplikaci upgraduje.

  Pokud upgradujete aplikaci Kaspersky Endpoint Security pomocí souboru EXE nebo MSI pod systémovým účtem (SYSTEM), Kaspersky Endpoint Security získá přístup k aktuálním licencím řešení Kaspersky. Pokud je tedy v počítači nainstalována například aplikace Kaspersky Endpoint Agent a aktivováno řešení EDR Optimum, instalační program aplikace Kaspersky Endpoint Security automaticky nakonfiguruje sadu součástí a vybere součást EDR Optimum. Tím se aplikace Kaspersky Endpoint Security přepne na používání integrovaného agenta a odstraní aplikaci Kaspersky Endpoint Agent. Spuštění instalačního programu MSI pod systémovým účtem (SYSTEM) se obvykle provádí při upgradu prostřednictvím aktualizační služby Kaspersky (SMU) nebo při nasazování instalačního balíčku prostřednictvím aplikace Kaspersky Security Center.

  Pokud upgradujete aplikaci Kaspersky Endpoint Security pomocí souboru MSI pod uživatelským účtem bez oprávnění, Kaspersky Endpoint Security nemá přístup k aktuálním licencím řešení Kaspersky. V tomto případě Kaspersky Endpoint Security automaticky vybere součásti na základě konfigurace Kaspersky Endpoint Agent. Poté se aplikace Kaspersky Endpoint Security přepne na používání integrovaného agenta a odstraní aplikaci Kaspersky Endpoint Agent.

 6. Restart počítače

  Restartujte počítač a dokončete aktualizaci aplikace pomocí integrovaného agenta. Při upgradu aplikace instalátor před restartováním počítače odstraní aplikaci Kaspersky Endpoint Agent. Po restartování počítače instalátor přidá integrovaného agenta. To znamená, že aplikace Kaspersky Endpoint Security neprovádí funkce EDR a Kaspersky Sandbox, dokud není počítač restartován.

 7. Kontrola stavu řešení Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum a Kaspersky Sandbox

  Pokud je po upgradu stav počítače v konzole aplikace Kaspersky Security Center Critical:

  • Zkontrolujte, zda je v počítači nainstalována součást Network Agent verze 13.2 nebo novější.
  • Provozní stav integrovaného agenta zkontrolujete zobrazením Application components status report. Pokud má příslušná součást stav Not installed nainstalujte ji pomoc úlohy Change application components.
  • V nové zásadě aplikace Kaspersky Endpoint Security pro systém Windows musíte přijmout Prohlášení ke službě Kaspersky Security Network.

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.