Kaspersky Endpoint Security 12 pro systém Windows

Spuštění naplánované kontroly

14. února 2024

ID 123523

Úplná kontrola počítače vyžaduje určitý čas a prostředky počítače. Měli byste zvolit optimální čas pro spuštění kontroly počítače, abyste předešli nežádoucímu ovlivnění výkonu jiného softwaru. Aplikace Kaspersky Endpoint Security vám umožňuje konfigurovat normální plán kontroly počítače. To je výhodné, pokud má vaše organizace pracovní rozvrh. Kontrolu počítače můžete nakonfigurovat tak, aby se prováděla v noci nebo o víkendech. Pokud z jakéhokoli důvodu nelze úlohu kontroly spustit (například, když je počítač vypnutý), můžete nakonfigurovat automatické spuštění vynechané úlohy ihned, jakmile to bude možné.

Pokud je konfigurace optimálního plánu kontroly nemožná, aplikace Kaspersky Endpoint Security vám umožní spustit kontrolu počítače, pokud jsou splněny následující zvláštní podmínky:

 • Po aktualizaci databáze.

  Aplikace Kaspersky Endpoint Security spustí kontrolu počítače s aktualizovanými databázemi podpisů.

 • Po spuštění aplikace.

  Aplikace Kaspersky Endpoint Security spustí kontrolu počítače, když po spuštění aplikace uplyne určitá doba. Při spouštění operačního systému běží mnoho procesů, proto je výhodné spuštění úlohy kontroly odložit a nespouštět ji ihned po spuštění aplikace Kaspersky Endpoint Security.

 • Wake-on-LAN.

  Aplikace Kaspersky Endpoint Security spouští kontrolu počítače podle plánu, i když je počítač vypnutý. K tomu aplikace používá funkci Wake-on-LAN operačního systému. Funkce Wake-on-LAN umožňuje vzdálené napájení počítače odesláním speciálního signálu po místní síti. Chcete-li tuto funkci používat, musíte v nastavení systému BIOS povolit Wake-on-LAN.

  Spuštění kontroly pomocí Wake-on-LAN můžete nakonfigurovat pouze pro úlohu Kontrola malwaru v aplikaci Kaspersky Security Center. Službu Wake-on-LAN nelze povolit pro kontrolu počítače v rozhraní aplikace.

 • V době, kdy počítač není aktivní.

  Když je spořič obrazovky aktivní nebo je obrazovka uzamčena, aplikace Kaspersky Endpoint Security spouští kontrolu počítače podle plánu. Pokud uživatel odemkne počítač, Kaspersky Endpoint Security kontrolu pozastaví. To znamená, že dokončení úplné kontroly počítače může aplikaci trvat několik dní.

Jak konfigurovat plán kontrol v konzole pro správu (MMC)

Jak konfigurovat plán kontrol ve webové konzole a cloudové konzole

Jak konfigurovat plán kontrol v rozhraní aplikace

Nastavení plánu kontrol

Parametr

Popis

Plán kontrol

Ručně. Režim spuštění, ve kterém můžete kontrolu spustit ručně v době, kdy je to pro vás výhodné.

Podle plánu. V tomto režimu spuštění úlohy kontroly bude aplikace spouštět úlohu kontroly podle vytvořeného plánu. Pokud je vybrán tento režim spuštění úlohy kontroly, je možné úlohu kontroly spustit i ručně.

Odložit spuštění úlohy po startu aplikace o N minut

Odložený start úlohy kontroly po spuštění aplikace. Při spouštění operačního systému běží mnoho procesů, proto je výhodné spuštění úlohy kontroly odložit a nespouštět ji ihned po spuštění aplikace Kaspersky Endpoint Security.

Spustit přeskočené úlohy

Pokud je toto políčko zaškrtnuto, spustí aplikace Kaspersky Endpoint Security vynechanou úlohu kontroly, jakmile to bude možné. Úlohu kontroly lze vynechat, například pokud byl počítač vypnut v době naplánovaného spuštění úlohy kontroly. Jestliže je zaškrtnutí tohoto políčka zrušeno, aplikace Kaspersky Endpoint Security vynechané úlohy nespustí. Provede místo toho další aktuálně naplánovanou úlohu kontroly.

Spustit pouze v době, kdy je počítač neaktivní

Odložené spuštění úlohy kontroly, když jsou prostředky počítače zaneprázdněny. Aplikace Kaspersky Endpoint Security spustí úlohu kontroly, pokud je počítač uzamčen nebo je zapnutý spořič obrazovky. Pokud jste přerušili provádění úlohy, například odemknutím počítače, aplikace Kaspersky Endpoint Security úlohu automaticky spustí a pokračuje od bodu, kde byla přerušena.

Use automatically randomized delay for task starts

(k dispozici pouze v konzole aplikace Kaspersky Security Center)

Pokud toto políčko zaškrtnuto, úloha se nespustí striktně podle plánu, ale náhodně v určitém intervalu, to znamená, že se rozloží její počáteční časy. Náhodné časy spuštění pomáhají vyhnout se velkému počtu počítačů současně přistupujících k administračnímu serveru, když je úloha spuštěna podle plánu.

Rozsah náhodných časů spuštění se automaticky vypočítá při vytvoření úlohu v závislosti na počtu počítačů, které mají tuto úlohu přiřazenu. Následně je úloha vždy spuštěna ve vypočítaném čase zahájení. Kdykoli se však změní nastavení úlohy nebo je spuštěna ručně, vypočítaný čas zahájení se změní.

Pokud toto políčko není zaškrtnuto, úloha se spustí přesně v naplánovaném čase.

Stop task if it has been running longer than N (min)

(k dispozici pouze v konzole aplikace Kaspersky Security Center)

Omezení doby provádění úlohy. Po zadané době aplikace Kaspersky Endpoint Security úlohu zastaví. Úloha není označena jako dokončená. Až Kaspersky Endpoint Security příště úlohu spustí, bude spuštěna od začátku a podle plánu.

Chcete-li zkrátit dobu provádění úlohy, můžete např. nakonfigurovat rozsah kontroly nebo optimalizovat kontrolu.

Activate the device before the task is started through Wake-on-LAN (min)

(k dispozici pouze v konzole aplikace Kaspersky Security Center)

Pokud je toto políčko zaškrtnuto, operační systém počítače dostane zadanou dobu přípravy k dokončení spouštění před spuštěním úlohy. Výchozí hodnota doby přípravy je 5 minut.

Zaškrtněte políčko, pokud chcete úlohu spustit na všech počítačích, včetně vypnutých počítačů.

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.