Kaspersky Endpoint Security 12 pro systém Windows

Vytvoření výjimky z kontroly

14. února 2024

ID 128138

Výjimka z kontroly je sada podmínek, které je nutné splnit, aby aplikace Kaspersky Endpoint Security nekontrolovala určitý objekt na přítomnost virů nebo jiných hrozeb.

Výjimky z kontroly umožňují bezpečně používat legitimní software, který může být pachateli využit k poškození počítače nebo data uživatele. I když tyto aplikace nemají žádnou škodlivou funkci, mohou být zneužity útočníky. Podrobnosti o legitimním softwaru, který může být využíván pachateli k poškození počítače nebo osobních údajů uživatele, najdete na webu encyklopedie IT Kaspersky.

Tyto aplikace mohou být aplikací Kaspersky Endpoint Security zablokovány. Pokud tyto aplikace blokovat nechcete, můžete pro ně nakonfigurovat výjimky z kontroly. To lze provést tak, že přidáte název nebo masku názvu uvedené v encyklopedii IT Kaspersky do důvěryhodné zóny. Například často používáte aplikaci Radmin ke vzdálené správě počítačů. Aplikace Kaspersky Endpoint Security vyhodnocuje tuto činnost jako podezřelou a může ji zablokovat. Aby tato aplikace nemohla být zablokována, vytvořte výjimku z kontroly za použití názvu nebo masky názvu, které jsou uvedené v encyklopedii IT Kaspersky.

Je-li ve vašem počítači nainstalována aplikace shromažďující a odesílající informace ke zpracování, aplikace Kaspersky Endpoint Security může tuto aplikaci klasifikovat jako malware. Aby k tomu nedošlo, můžete tuto aplikaci vyloučit z kontroly nakonfigurováním aplikace Kaspersky Total Security podle postupu uvedeného v tomto dokumentu.

Výjimky z kontroly mohou být použity následujícími součástmi a úlohami aplikace, které jsou nakonfigurovány správcem systému:

Aplikace Kaspersky Endpoint Security nekontroluje objekt, jestliže na začátku jedné z úloh kontroly přidáte jednotku nebo složku obsahující daný objekt do rozsahu kontroly. Výjimka z kontroly se však nepoužije, jestliže spustíte pro tento konkrétní objekt úlohu vlastní kontroly.

Jak vytvořit výjimku z kontroly v konzole pro správu (MMC)

Jak vytvořit výjimku z kontroly ve webové konzole a cloudové konzole

Jak vytvořit výjimku z kontroly v rozhraní aplikace

Příklady masky cesty:

Cesty k souborům umístěným v libovolné složce:

 • Maska *.exe bude reprezentovat všechny cesty k souborům, které mají příponu EXE.
 • Maska example* bude představovat všechny cesty k souborům s názvem EXAMPLE.

Cesty k souborům umístěným v zadané složce:

 • Maska C:\dir\*.* bude představovat všechny cesty k souborům umístěným ve složce C:\dir\, nikoli však v podsložkách složky C:\dir\.
 • Maska C:\dir\* bude představovat všechny cesty k souborům umístěným ve složce C:\dir\, včetně podložek.
 • Maska C:\dir\ bude představovat všechny cesty k souborům umístěným ve složce C:\dir\, včetně podložek.
 • Maska C:\dir\*.exe bude představovat všechny cesty k souborům s příponou EXE umístěným ve složce C:\dir\, nikoli však v podsložkách složky C:\dir\.
 • Maska C:\dir\test bude představovat všechny cesty k souborům s názvem „test“ umístěným ve složce C:\dir\, nikoli však v podsložkách složky C:\dir\.
 • Maska C:\dir\*\test bude představovat všechny cesty k souborům s názvem „test“ umístěným ve složce C:\dir\ a v podsložkách složky C:\dir\.
 • Maska C:\dir1\*\dir3\ bude zahrnovat všechny cesty k souborům v podsložkách dir3 jednu úroveň do složky C:\dir1\.
 • Maska C:\dir1\**\dirN\ bude zahrnovat všechny cesty k souborům v podsložkách dirN ve složce C:\dir1\ na jakékoli úrovni.

Cesty k souborům umístěným ve všech složkách se zadaným názvem:

 • Maska dir\*.* bude představovat všechny cesty k souborům ve složkách s názvem „dir“, nikoli však v podsložkách těchto složek.
 • Maska dir\* bude představovat všechny cesty k souborům ve složkách s názvem „dir“, nikoli však v podsložkách těchto složek.
 • Maska dir\ bude představovat všechny cesty k souborům ve složkách s názvem „dir“, nikoli však v podsložkách těchto složek.
 • Maska dir\*.exe bude představovat všechny cesty k souborům s příponou EXE ve složkách s názvem „dir“, nikoli však v podsložkách těchto složek.
 • Maska dir\test bude představovat všechny cesty k souborům s názvem „test“ ve složkách s názvem „dir“, nikoli však v podsložkách těchto složek.

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.