Kaspersky Endpoint Security 12 pro systém Windows

Výkon aplikace Kaspersky Endpoint Security a kompatibilita s jinými aplikacemi

14. února 2024

ID 128143

Výkon aplikace Kaspersky Endpoint Security informuje o počtu typů zjistitelných objektů, které mohou být škodlivé pro počítač, a také o spotřebě energie a využití zdrojů počítače.

Výběr typů zjistitelných objektů

Aplikace Kaspersky Endpoint Security umožňuje detailně nastavit ochranu vašeho počítače a vybrat typy objektů, které bude během svého provozu detekovat. Aplikace Kaspersky Endpoint Security bude vždy kontrolovat přítomnost virů, červů a trojských koní v operačním systému. Kontrolu přítomnosti těchto typů objektů nelze zakázat. Malware tohoto typu může počítači způsobit závažné škody. Chcete-li zlepšit zabezpečení svého počítače, můžete rozšířit seznam typů zjistitelných objektů povolením monitorování legálního softwaru, který mohou využívat pachatelé k poškození počítače nebo osobních dat.

Použití režimu úspory energie

Množství energie spotřebované aplikacemi je pro přenosné počítače klíčovým faktorem. Naplánované úlohy aplikace Kaspersky Endpoint Security obvykle využívají výrazné množství systémových prostředků. Když je počítač napájen z baterií, můžete používat režim úspory energie, aby nebyla spotřeba energie příliš vysoká.

V režimu úspory energie jsou automaticky odloženy následující naplánované úlohy:

  • úloha Aktualizace
  • úloha Úplná kontrola
  • úloha Kontrola kritických oblastí
  • úloha Vlastní kontrola
  • úloha Kontrola integrity

Bez ohledu na to, zda je režim úspory energie povolen či nikoli, aplikace Kaspersky Endpoint Security pozastaví úlohy šifrování vždy, když přenosný počítač přejde na napájení z baterie. Úlohy šifrování pak aplikace obnoví, jakmile přenosný počítač znovu připojíte k napájení z elektrické sítě.

Uvolnění prostředků počítače pro jiné aplikace

Spotřeba prostředků počítače aplikací Kaspersky Endpoint Security při kontrole počítače může zvýšit zatížení subsystémů procesoru a pevného disku a ovlivnit výkon jiných aplikací. Aby nedocházelo k problémům se souběžnými operacemi při zvýšeném zatížení procesoru a pevného disku, dokáže aplikace Kaspersky Endpoint Security uvolnit prostředky pro jiné aplikace.

Použití technologie pokročilé dezinfekce

Moderní škodlivé aplikace mohou proniknout do nejhlubších úrovní operačního systému, takže je pak téměř nemožné je odstranit. Po zjištění škodlivé aktivity v operačním systému provede aplikace Kaspersky Endpoint Security rozsáhlý postup vyčištění, který využívá technologii pokročilé dezinfekce. Technologie pokročilé dezinfekce je zaměřena na očištění operačního systému od škodlivých aplikací, které již spustily své procesy v paměti RAM a které brání aplikaci Kaspersky Endpoint Security v odstranění jinými způsoby. Výsledkem je neutralizace hrozby. Zatímco probíhá pokročilá dezinfekce, neměli byste spouštět nové procesy ani upravovat registr operačního systému. Technologie pokročilé dezinfekce je velmi náročná na prostředky operačního systému, což může způsobit zpomalení chodu jiných aplikací.

Po dokončení postupu pokročilé dezinfekce v počítači s operačním systémem Microsoft Windows pro pracovní stanice si aplikace Kaspersky Endpoint Security od uživatele vyžádá svolení k restartování počítače. Po restartování systému aplikace Kaspersky Endpoint Security odstraní soubory malwaru a spustí úplnou kontrolu „lite“ celého počítače.

V počítačích se systémy Microsoft Windows pro servery není zobrazení žádosti o restartování možné kvůli vlastnostem aplikace Kaspersky Endpoint Security. Neplánované restartování souborového serveru může vést k problémům, jako je dočasná nedostupnost dat na serveru či ztráta neuložených dat. Souborové servery doporučujeme restartovat striktně v souladu s plánem. Z toho důvodu je technologie pokročilé dezinfekce u souborových serverů standardně zakázána.

V případě zjištění aktivní infekce v souborovém serveru dojde k předání události do aplikace Kaspersky Security Center s informací o tom, že je vyžadována aktivní dezinfekce. Pokud chcete odstranit aktivní infekci serveru, povolte technologii aktivní dezinfekce a spusťte skupinovou úlohu Kontrola malwaru v době, která je vhodná pro uživatele serveru.

V tomto oddíle

Povolení nebo zakázání režimu úspory energie

Povolení nebo zakázání uvolnění prostředků pro jiné aplikace

Doporučené postupy pro optimalizaci výkonu aplikace Kaspersky Endpoint Security

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.