Kaspersky Endpoint Security 12 pro systém Windows

Povolení a zakázání součásti Ochrana před hrozbami v poště

14. února 2024

ID 128208

Ve výchozím nastavení je součást Ochrana před hrozbami v poště povolena a pracuje v režimu doporučeném odborníky společnosti Kaspersky. Pro ochranu před hrozbami v poště používá aplikace Kaspersky Endpoint Security různé skupiny nastavení. Tyto sady nastavení, které jsou uloženy v aplikaci, se nazývají úrovně zabezpečení: Vysoká, Doporučená, Nízká. Doporučená nastavení úrovně zabezpečení pošty jsou považována za optimální nastavení doporučená odborníky společnosti Kaspersky. Můžete vybrat jednu z předvoleb úrovně zabezpečení e-mailových zpráv nebo nakonfigurovat vlastní. Pokud jste nastavení úrovně zabezpečení e-mailových zpráv změnili, můžete se kdykoli vrátit k doporučeným nastavením.

Pokud používáte e-mailového klienta Mozilla Thunderbird, součást Ochrana před hrozbami v poště nebude kontrolovat přítomnost virů a jiných hrozeb ve zprávách přenášených prostřednictvím protokolu IMAP, pokud budou použity filtry k přesunu zpráv ze složky doručené pošty.

Postup povolení nebo zakázání součásti Ochrana před hrozbami v poště:

 1. V hlavním okně aplikace klikněte na tlačítko Ikona nastavení aplikace v podobě ozubeného kola..
 2. V okně nastavení aplikace vyberte možnost Základní ochrana před hrozbamiOchrana před hrozbami v poště.
 3. Pomocí přepínače Ochrana před hrozbami v poště můžete tuto součást povolit nebo zakázat.
 4. Pokud jste součást povolili, v bloku Úroveň zabezpečení proveďte jednu z těchto akcí:
  • Chcete-li použít jednu z předvoleb úrovně zabezpečení, vyberte ji pomocí posuvníku:
   • Vysoká. Je-li vybrána tato úroveň zabezpečení e-mailů, součást Ochrana před hrozbami v poště kontroluje e-mailové zprávy nejdůkladněji. Součást Ochrana před hrozbami v poště kontroluje příchozí a odchozí e-mailové zprávy a provede podrobnou heuristickou analýzu. Úroveň zabezpečení pošty Vysoká se doporučuje pro vysoce riziková prostředí. Příkladem takového prostředí je připojení k bezplatné e-mailové službě z domácí sítě, která není hlídaná centralizovanou e-mailovou ochranou.
   • Doporučená. Úroveň zabezpečení e-mailů, která poskytuje optimální rovnováhu mezi výkonem aplikace Kaspersky Endpoint Security a zabezpečením e-mailů. Součást Ochrana před hrozbami v poště kontroluje příchozí a odchozí e-mailové zprávy a provede heuristickou analýzu střední úrovně. Tato úroveň zabezpečení e-mailového provozu je doporučena odborníky společnosti Kaspersky. Hodnoty nastavení pro doporučenou úroveň zabezpečení jsou uvedeny v tabulce níže.
   • Nízká. Při výběru této úrovně zabezpečení e-mailů bude součást Ochrana před hrozbami v poště kontrolovat pouze příchozí e-mailové zprávy a provádět zběžnou heuristickou analýzu. Nebude kontrolovat archivy, které jsou připojeny k e-mailovým zprávám. Na této úrovni zabezpečení e-mailů kontroluje součást Ochrana před hrozbami v poště e-mailové zprávy maximální rychlostí a využívá minimum prostředků operačního systému. Nízká úroveň zabezpečení e-mailů je doporučena pro dobře chráněná prostředí. Příkladem takovéhoto prostředí může být podniková síť LAN s centralizovaným zabezpečením pošty.
  • Pokud chcete nakonfigurovat vlastní úroveň zabezpečení, klikněte na tlačítko Rozšířené nastavení a definujte vlastní nastavení součásti.

   Hodnoty přednastavených úrovní zabezpečení můžete obnovit kliknutím na tlačítko Obnovit doporučenou úroveň zabezpečení.

 5. Uložte změny.

  Nastavení ochrany před hrozbami v poště doporučená odborníky společnosti Kaspersky (doporučená úroveň zabezpečení)

  Parametr

  Hodnota

  Popis

  Rozsah ochrany

  Příchozí a odchozí zprávy

  Rozsah ochrany zahrnuje objekty, které součást při spuštění kontroluje: příchozí a odchozí zprávy, nebo pouze příchozí zprávy.

  Chcete-li chránit své počítače, musíte kontrolovat pouze příchozí zprávy. Abyste zabránili odesílání infikovaných souborů v archivech, můžete zapnout kontrolu odchozích zpráv. Kontrolu odchozích zpráv můžete také zapnout, pokud chcete zabránit odesílání souborů v určitých formátech, například zvukových a obrazových souborů.

  Připojovat rozšíření pro Microsoft Outlook

  Zap

  Pokud je políčko zaškrtnuto, kontrola e-mailových zpráv přenášených přes protokoly POP3, SMTP, NNTP a IMAP je povolena na straně rozšíření integrovaného do aplikace Microsoft Outlook.

  Pokud je e-mail kontrolován pomocí rozšíření pro aplikaci Microsoft Outlook, doporučujeme použít režim serveru Exchange s mezipamětí. Podrobnější informace o režimu serveru Exchange s mezipamětí a o doporučeních k jeho použití najdete ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base.

  Kontrolovat připojené archivy

  Zap

  Kontrola formátů ZIP, GZIP, BZIP, RAR, TAR, ARJ, CAB, LHA, JAR, ICE a dalších archivů. Aplikace kontroluje archivy nejen podle přípony, ale i podle formátu. Při kontrole archivů provádí aplikace rekurzivní rozbalování. To umožňuje odhalit hrozby uvnitř víceúrovňových archivů (archiv v archivu).

  Kontrolovat přiložené soubory ve formátu aplikací Microsoft Office

  Zap

  Aplikace bude kontrolovat soubory aplikace Microsoft Office (DOC, DOCX, XLS, PPT a další přípony společnosti Microsoft). Soubory formátu Office zahrnují také objekty OLE. Aplikace Kaspersky Endpoint Security kontroluje soubory formátu aplikace Office, které jsou menší než 1 MB, bez ohledu na to, zda je zaškrtávací políčko zaškrtnuto či nikoli.

  Filtr příloh

  Přejmenovat přílohy vybraného typu

  Pokud je tato možnost vybrána, nahradí součást Ochrana před hrozbami v poště poslední znak v připojených souborech zadaných typů symbolem podtržítka (například priloha.doc_). Uživatel tedy musí soubor přejmenovat, aby jej mohl otevřít.

  Heuristická analýza

  Střední kontrola

  Tato technologie byla vyvinuta za účelem zjišťování hrozeb, které nelze zjistit na základě aktuální verze databází aplikací společnosti Kaspersky. Umožňuje zjišťovat soubory, které mohou být nakaženy neznámým virem nebo novou variantou známého viru.

  Při kontrole souborů na výskyt škodlivého kódu provede heuristický analyzátor pokyny ve spustitelných souborech. Počet instrukcí, které jsou prováděny heuristickým analyzátorem, závisí na úrovni pro něj určené. Úroveň heuristické analýzy zajišťuje rovnováhu mezi podrobností hledání, zatížením prostředků operačního systému a trváním heuristické analýzy.

  Akce při zjištění hrozby

  Dezinfikovat; a pokud se dezinfekce nezdaří, tak odstranit

  Pokud je v příchozí nebo odchozí zprávě zjištěn infikovaný objekt, pokusí se aplikace Kaspersky Endpoint Security tento objekt dezinfikovat. Uživatel bude mít přístup ke zprávě s bezpečnou přílohou. Pokud objekt nelze dezinfikovat, Kaspersky Endpoint Security tento objekt odstraní. Aplikace Kaspersky Endpoint Security přidá do předmětu zprávy informace o provedené akci, například [Zpráva byla zpracována] <předmět zprávy>.

 

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.