Kaspersky Endpoint Security 12 pro systém Windows

Kaspersky Security Network

14. února 2024

ID 176440

Aby mohla aplikace Kaspersky Endpoint Security chránit váš počítač efektivněji, využívá data přijatá od uživatelů po celém světě. Pro přijímání těchto dat je určena služba Kaspersky Security Network.

Služba Kaspersky Security Network (KSN) představuje infrastrukturu cloudových služeb, která poskytuje přístup k internetové znalostní bázi společnosti Kaspersky s informacemi o reputaci souborů, webových prostředcích a softwaru. Používání dat ze služby Kaspersky Security Network zaručuje rychlejší reakci aplikace Kaspersky Endpoint Security na nové hrozby, zvyšuje účinnost některých součástí ochrany a snižuje pravděpodobnost falešně pozitivních výsledků. Jestliže se účastníte služby Kaspersky Security Network, služby KSN poskytují aplikaci Kaspersky Endpoint Security informace o kategorii a pověsti naskenovaných souborů a také informace o pověsti kontrolovaných webových adres.

Používání služby hodnocení reputace Kaspersky Security Network je dobrovolné. Aplikace vás vyzve k použití služby KSN během úvodní konfigurace aplikace. Uživatel může účast v programu KSN zahájit nebo ukončit kdykoli.

Podrobnější informace o statistických informacích generovaných při účasti v síti KSN, které jsou odesílány společnosti Kaspersky, a o uchovávání a likvidaci těchto informací najdete v prohlášení o službě Kaspersky Security Network a na webových stránkách společnosti Kaspersky. Soubor ksn_<ID jazyka>.txt s textem prohlášení o službě Kaspersky Security Network je součástí distribučního balíčku aplikace.

Infrastruktura databází reputace společnosti Kaspersky

Kaspersky Endpoint Security podporuje následující infrastrukturní řešení pro práci s databázemi reputace Kaspersky:

  • Kaspersky Security Network (KSN) je řešení, které používá většina aplikací Kaspersky. Účastníci služby KSN získávají od společnosti Kaspersky informace a odesílají společnosti Kaspersky informace o objektech zjištěných v počítači uživatele, které budou dodatečně analyzovány analytiky společnosti Kaspersky a budou zařazeny do databází reputace a statistik.
  • Kaspersky Private Security Network (KPSN) je řešení, které umožňuje uživatelům počítačů, které jsou hostiteli aplikace Kaspersky Endpoint Security nebo jiných aplikací společnosti Kaspersky, získat přístup k databázím pověsti služby Kaspersky Security Network a k dalším statistickým údajům bez odesílání dat do KSN z vlastních počítačů. Možnost KPSN je určena pro firemní zákazníky, kteří nemohou být součástí služby Kaspersky Security Network z některého z následujících důvodů:
    • Místní pracovní stanice nejsou připojeny k internetu.
    • Přenos jakýchkoli dat mimo zemi nebo mimo podnikovou síť LAN je zakázán zákonem nebo je omezen firemními bezpečnostními zásadami.

Ve výchozím nastavení aplikace Kaspersky Security Center používá KSN. Použití služby KPSN můžete nakonfigurovat v konzole pro správu (MMC) a webové konzole aplikace Kaspersky Security Center a na příkazovém řádku. V cloudové konzole aplikace Kaspersky Security Center nelze součást používání KPSN konfigurovat.

Více informací o KPSN naleznete v dokumentaci ke službě Kaspersky Private Security Network.

Nastavení služby Kaspersky Security Network

Parametr

Popis

Povolit rozšířený režim KSN

Rozšířený režim služby KSN je režim, ve kterém aplikace Kaspersky Endpoint Security odesílá společnosti Kaspersky více údajů. Aplikace Kaspersky Endpoint Security používá službu KSN k detekci hrozeb bez ohledu na pozici přepínače.

Povolit režim cloudu

Režim cloudu znamená režim provozu aplikace, ve kterém Kaspersky Endpoint Security používá neúplnou verzi antivirových databází. Když se používají neúplné antivirové databáze, aplikace Kaspersky Security Network podporuje provoz aplikace. Neúplná verze antivirových databází vám umožňuje využívat přibližně polovinu paměti RAM počítače, která by se jinak využívala u obvyklých databází. Pokud se neúčastníte služby Kaspersky Security Network nebo pokud je cloudový režim vypnutý, Kaspersky Endpoint Security stáhne plnou verzi antivirových databází ze serverů společnosti Kaspersky.

Pokud je přepínací tlačítko v zapnuté poloze, bude aplikace Kaspersky Endpoint Security používat neúplnou verzi antivirových databází, čímž sníží nároky na prostředky operačního systému.

Po zaškrtnutí tohoto políčka stáhne aplikace Kaspersky Endpoint Security neúplnou verzi antivirových databází při další aktualizaci.

Pokud je přepínací tlačítko ve vypnuté poloze, bude aplikace Kaspersky Endpoint Security používat úplnou verzi antivirových databází.

Po zrušení zaškrtnutí tohoto políčka stáhne aplikace Kaspersky Endpoint Security úplnou verzi antivirových databází při další aktualizaci.

Stav počítače v případě nedostupnosti serverů KSN

(k dispozici pouze v konzole aplikace Kaspersky Security Center)

Položky v tomto rozevíracím seznamu určují stav počítače ve službě Kaspersky Security Center v případě, že servery služby KSN nejsou dostupné.

Použít jako proxy server KSN server pro správu

(k dispozici pouze v konzole aplikace Kaspersky Security Center)

Je-li toto políčko zaškrtnuto, aplikace Kaspersky Endpoint Security použije službu proxy serveru KSN. Nastavení služby proxy serveru KSN můžete nakonfigurovat ve vlastnostech serveru pro správu.

Použít servery KSN, pokud není proxy server KSN k dispozici

(k dispozici pouze v konzole aplikace Kaspersky Security Center)

Pokud je zaškrtnuto toto políčko, aplikace Kaspersky Endpoint Security použije servery KSN v případě nedostupnosti služby proxy serveru KSN. Servery KSN mohou být umístěny na straně společnosti Kaspersky a u třetí strany (při použití služby Kaspersky Private Security Network).

Viz také: Správa aplikace pomocí místního rozhraní

Poskytování dat při používání služby Kaspersky Security Network

Povolení a zakázání používání služby Kaspersky Security Network

Povolení a zakázání režimu cloudu pro součásti ochrany

Kontrola důvěryhodnosti souboru ve službě Kaspersky Security Network

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.