Kaspersky Endpoint Security 12 pro systém Windows

Trasování výkonu aplikace

14. února 2024

ID 177255

Aplikace Kaspersky Endpoint Security umožňuje přijímat informace o problémech s provozem počítače během používání aplikace. Můžete například obdržet informace o zpoždění při načítání operačního systému po instalaci aplikace. Za tímto účelem aplikace Kaspersky Endpoint Security vytváří soubory trasování výkonu. Trasování výkonu znamená protokolování akcí prováděných aplikací za účelem diagnostiky problémů s výkonem u aplikace Kaspersky Endpoint Security. K získání informací používá aplikace Kaspersky Endpoint Security službu Trasování událostí pro Windows (ETW). Technická podpora společnosti Kaspersky odpovídá za diagnostiku problémů aplikace Kaspersky Endpoint Security a zjištění důvodů těchto problémů.

Trasování aplikací by mělo být prováděno pod dohledem technické podpory společnosti Kaspersky.

Postup vytvoření souboru trasování výkonu:

 1. V hlavním okně aplikace klikněte na tlačítko Ikona technické podpory..
 2. V okně, které se otevře, klikněte na tlačítko Podpůrné nástroje.
 3. Pomocí přepínače Povolit trasování výkonu můžete povolit nebo zakázat trasování výkonu aplikace.
 4. V rozevíracím seznamu Trasování vyberte režim trasování aplikací:
  • S omezením velikosti. Uloží trasování do omezeného počtu souborů s omezenou velikostí; když je dosaženo maximální velikosti, přepíše starší soubory. Pokud je vybrán tento režim, můžete definovat maximální velikost pro každý soubor.
  • Bez omezení. Uloží jeden soubor trasování (bez omezení velikosti).
 5. V rozevíracím seznamu Úroveň vyberte úroveň trasování:
  • Základní. Kaspersky Endpoint Security analyzuje nejdůležitější procesy operačního systému související s výkonem.
  • Podrobně. Kaspersky Endpoint Security analyzuje všechny procesy operačního systému související s výkonem.
 6. V rozevíracím seznamu Typ trasování vyberte typ trasování:
  • Základní informace. Kaspersky Endpoint Security analyzuje procesy, když je spuštěn operační systém. Tento typ trasování použijte, pokud problém přetrvává po načtení operačního systému, například problém s přístupem k internetu v prohlížeči.
  • Při restartu. Kaspersky Endpoint Security analyzuje procesy, pouze když je spuštěn operační systém. Po načtení operačního systému aplikace Kaspersky Endpoint Security trasování zastaví. Tento typ trasování použijte, pokud problém souvisí se zpožděným načítáním operačního systému.
 7. Restartujte počítač a pokuste se problém reprodukovat.
 8. Chcete-li zastavit proces trasování, vraťte se do okna Nástroje podpory a zakažte trasování.

Soubor trasování výkonu se tak vytvoří ve složce %ProgramData%\Kaspersky Lab\KES.21.16\Traces. Po vytvoření souboru trasování odešlete soubor Technical Support společnosti Kaspersky.

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.