Kaspersky Endpoint Security 12 pro systém Windows

Zprávy a úložiště

14. února 2024

ID 178491

Zprávy

Ve zprávách jsou zaznamenávány informace o provozu každé součásti aplikace Kaspersky Endpoint Security, událostech šifrování dat, provedení každé úlohy kontroly, úlohy aktualizace, úlohy kontroly integrity a také o celkovém fungování aplikace.

Zprávy jsou uloženy ve složce C:\ProgramData\Kaspersky Lab\KES.21.16\Report.

Záloha

Funkce zálohování ukládá záložní kopie souborů, které byly odstraněny nebo změněny během dezinfekce. Záložní kopie je kopie souboru vytvořená, předtím než byl soubor dezinfikován nebo odstraněn. Záložní kopie souborů jsou ukládány ve zvláštním formátu a nepředstavují hrozbu.

Záložní kopie souborů jsou uloženy ve složce C:\ProgramData\Kaspersky Lab\KES.21.16\QB.

Uživatelům ve skupině správců je uděleno úplné oprávnění pro přístup k této složce. Uživateli, jehož účet byl použit k instalaci aplikace Kaspersky Endpoint Security, jsou udělena omezená přístupová práva k této složce.

Aplikace Kaspersky Endpoint Security neposkytuje možnost konfigurace přístupových oprávnění uživatele za účelem zálohování kopií souborů.

Karanténa

Karanténa je speciální místní úložiště v počítači. Uživatel může umístit do karantény soubory, které považuje za nebezpečné pro počítač. Soubory v karanténě jsou uloženy v šifrovaném stavu a neohrožují zabezpečení zařízení. Kaspersky Endpoint Security používá karanténu pouze při práci s řešeními Detection and Response: EDR Optimum, EDR Expert, KATA (EDR), Kaspersky Sandbox. V ostatních případech aplikace Kaspersky Endpoint Security umístí příslušný soubor do zálohy. Podrobnosti o správě karantény jako součásti řešení najdete v nápovědě k řešení Kaspersky Sandbox, nápovědě k řešení Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum a nápovědě k řešení Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert, nápovědě k řešení Kaspersky Anti Targeted Attack Platform.

Karanténu lze konfigurovat pouze pomocí webové konzoly. Webovou konzolu můžete také použít ke správě objektů v karanténě (obnovení, odstranění, přidání atd.). Objekty můžete obnovit místně v počítači pomocí příkazového řádku.

Kaspersky Endpoint Security používá ke karanténě souborů systémový účet (SYSTEM).

Nastavení zpráv a úložiště

Parametr

Popis

Neukládat zprávy déle než N dny

Pokud je toto políčko zaškrtnuto, maximální doba ukládání sestav je omezena na definovaný časový interval. Výchozí maximální doba uchovávání zpráv je 30 dní. Po této době bude aplikace Kaspersky Endpoint Security automaticky mazat nejstarší záznamy ze souboru zprávy.

Omezit velikost souboru zprávy na N MB

Pokud je toto políčko zaškrtnuto, maximální velikost souboru sestavy je omezena na definovanou hodnotu. Ve výchozím nastavení je maximální velikost souboru nastavena na 1024 MB. Aby nedošlo k překročení maximální velikosti souboru zprávy, bude aplikace Kaspersky Endpoint Security po dosažení maximální velikosti automaticky mazat nejstarší záznamy.

Neukládat objekty déle než N dny

Pokud je toto políčko zaškrtnuto, maximální doba ukládání souborů je omezena na definovaný časový interval. Výchozí maximální doba uložení souborů je 30 dní. Po uplynutí maximální doby uložení aplikace Kaspersky Endpoint Security nejstarší soubory ze složky záloh odstraní.

Omezit velikost zálohy na N MB

Pokud je toto políčko zaškrtnuto, maximální velikost úložiště je omezena na definovanou hodnotu. Ve výchozím nastavení je maximální velikost nastavena na 1024 MB. Aby nedošlo k překročení maximální velikosti úložiště, bude aplikace Kaspersky Endpoint Security po dosažení maximální velikosti úložiště automaticky z úložiště odstraňovat nejstarší soubory.

Limit the size of Quarantine to N MB

(k dispozici pouze ve webové konzole)

Maximální velikost karantény v MB. Můžete například nastavit maximální velikost karantény na 200 MB. Když karanténa dosáhne maximální velikosti, aplikace Kaspersky Endpoint Security odešle odpovídající událost do aplikace Kaspersky Security Center a zveřejní událost v protokolu událostí systému Windows. Mezitím aplikace zastaví ukládání nových objektů do karantény. Karanténu musíte vyprazdňovat ručně.

Notify when the Quarantine storage reaches N percent

(k dispozici pouze ve webové konzole)

Prahová hodnota karantény. Můžete například nastavit prahovou hodnotu karantény na 50 %. Když karanténa dosáhne prahové hodnoty, aplikace Kaspersky Endpoint Security odešle odpovídající událost do aplikace Kaspersky Security Center a zveřejní událost v protokolu událostí systému Windows. Mezitím aplikace pokračuje v ukládání nových objektů do karantény.

Přenos dat na server pro správu

(k dispozici pouze v aplikaci Kaspersky Security Center)

Kategorie událostí v klientských počítačích, jejichž informace je nutné předávat serveru pro správu.

Viz také:

Zobrazení sestav

Uložení zprávy do souboru

Mazání zpráv

Konfigurace maximální velikosti karantény

Odesílání dat o souborech v karanténě do aplikace Kaspersky Security Center

Obnovení souborů z karantény

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.