Kaspersky Endpoint Security 12 pro systém Windows

Izolace počítače od sítě

8. července 2024

ID 214777

Izolace počítače od sítě umožňuje automaticky izolovat počítač od sítě v reakci na detekci indikátoru narušení (IOC) – to je automatický režim. Během zkoumání zjištěné hrozby můžete zapnout izolaci sítě ručně – to je ruční režim.

Když je funkce Izolace sítě zapnutá, aplikace přeruší všechna aktivní připojení a zablokuje všechna nová síťová připojení TCP/IP v počítači kromě následujících připojení:

  • Připojení uvedená v části Výjimky z izolace sítě.
  • Připojení iniciovaná službami Kaspersky Endpoint Security.
  • Připojení iniciovaná součástí Kaspersky Security Center Network Agent.

Nastavení součásti můžete konfigurovat pouze ve webové konzole.

Automatický režim izolace sítě

Můžete nakonfigurovat, že se má funkce Izolace sítě zapínat automaticky v reakci na detekci IOC. Automatický režim izolace sítě můžete nakonfigurovat pomocí zásad skupiny.

Jak nakonfigurovat automatické zapínání funkce Izolace sítě v reakci na detekci IOC

Funkci Izolace sítě můžete nakonfigurovat tak, aby se po uplynutí určité doby automaticky vypnula. Ve výchozím nastavení aplikace vypne tuto funkci po uplynutí 8 hodin od jejího zapnutí. Izolaci sítě můžete také vypnout ručně (viz pokyny níže). Po vypnutí funkce Izolace sítě může počítač používat síť bez omezení.

Jak nakonfigurovat prodlevu pro vypnutí izolace počítače od sítě v automatickém režimu

Ruční režim izolace sítě

Funkci Izolace sítě můžete zapnout nebo vypnout ručně. Ruční režim izolace sítě můžete nakonfigurovat pomocí vlastností počítače v konzole aplikace Kaspersky Security Center.

Funkci Izolace sítě můžete zapnout:

Jak ručně zapnout funkci izolaci počítače od sítě

Funkci Izolace sítě můžete nakonfigurovat tak, aby se po uplynutí určité doby automaticky vypnula. Ve výchozím nastavení aplikace vypne tuto funkci po uplynutí 8 hodin od jejího zapnutí. Po vypnutí funkce Izolace sítě může počítač používat síť bez omezení.

Jak nakonfigurovat prodlevu pro vypnutí izolace počítače od sítě v ručním režimu

Jak ručně vypnout funkci izolaci počítače od sítě

Izolaci sítě můžete také lokálně povolit nebo zakázat pomocí příkazového řádku.

Výjimky z izolace sítě

Můžete nakonfigurovat výjimky z izolace sítě. Síťová připojení, která odpovídají pravidlům, nejsou na počítačích blokována, když je zapnutá izolace sítě.

Chcete-li nakonfigurovat výjimky z izolace sítě, můžete použít seznam standardních síťových profilů. Ve výchozím nastavení zahrnují výjimky síťové profily obsahující pravidla, která zajišťují nepřetržitý provoz zařízení s rolemi serveru DNS/DHCP a klienta DNS/DHCP. Můžete rovněž upravit nastavení standardních síťových profilů nebo výjimky definovat ručně (viz pokyny níže).

Výjimky uvedené ve vlastnostech zásad se použijí pouze v případě, že je izolace sítě automaticky zapnuta v reakci na zjištěnou hrozbu. Výjimky uvedené ve vlastnostech počítače se použijí pouze v případě, že je ve vlastnostech počítače v konzole Kaspersky Security Center nebo v podrobnostech o výstraze ručně zapnuta izolace sítě.

Aktivní zásada nebrání použití výjimek z izolace sítě nakonfigurovaných ve vlastnostech počítače, protože tyto parametry mají různé scénáře použití.

Jak přidat výjimku z izolace sítě v automatickém režimu

Jak přidat výjimku z izolace sítě v ručním režimu

Seznam výjimek z izolace sítě můžete rovněž zobrazit místně pomocí příkazového řádku. V tomto případě musí být počítač izolovaný.

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.