Kaspersky Endpoint Security 12 pro systém Windows

Prevence spouštění

14. února 2024

ID 214778

Prevence spouštění umožňuje spravovat spouštění spustitelných souborů a skriptů a také otevírání souborů formátu aplikací Office. Můžete tak například zabránit spuštění aplikací, které považujete za nebezpečné. Díky tomu lze šíření hrozby zastavit. Prevence spouštění podporuje sadu přípon kancelářských souborů a sadu interpretů skriptů.

Pravidlo prevence spouštění

Prevence spouštění spravuje přístup uživatele k souborům pomocí pravidel prevence spouštění. Pravidlo prevence spouštění je sada kritérií, která aplikace bere v úvahu při reakci na spuštění objektu, například při blokování spuštění objektu. Aplikace identifikuje soubory podle jejich cest nebo kontrolních součtů vypočítaných pomocí algoritmů hash MD5 a SHA256.

Pravidla prevence spouštění můžete vytvořit:

Prevenci spouštění můžete také lokálně povolit nebo zakázat pomocí příkazového řádku.

Prevence spouštění má následující omezení:

 1. Pravidla prevence se nevztahují na soubory na CD ani bitových kopiích ISO. Aplikace neblokuje spouštění ani otevírání těchto souborů.
 2. Není možné blokovat spouštění objektů kritických pro systém (SCO). SCO jsou soubory, které operační systém a aplikace Kaspersky Endpoint Security pro systém Windows vyžadují k tomu, aby mohly fungovat.
 3. Nedoporučujeme vytvářet více než 5000 pravidel prevence spouštění, protože to může způsobit nestabilitu systému.

Režimy pravidla prevence spouštění

Součást Prevence spouštění může fungovat ve dvou režimech:

 • Pouze statistika

  V tomto režimu aplikace Kaspersky Endpoint Security publikuje událost o pokusech o spuštění spustitelných objektů nebo otevřených dokumentech, které odpovídají kritériím pravidel prevence do protokolu událostí systému Windows a Kaspersky Security Center, ale neblokuje pokus o spuštění nebo otevření objektu nebo dokumentu. Tento režim je ve výchozím nastavení vybrán.

 • Aktivní

  V tomto režimu aplikace blokuje spouštění objektů nebo otevírání dokumentů, které odpovídají kritériím pravidla prevence. Aplikace také publikuje událost o pokusech o spuštění objektů nebo otevření dokumentů do protokolu událostí systému Windows a protokolu událostí aplikace Kaspersky Security Center.

Správa Prevence spouštění

Nastavení součásti můžete konfigurovat pouze ve webové konzole.

Postup prevence spouštění:

 1. V hlavním okně webové konzoly vyberte možnosti DevicesPolicies & profiles.
 2. Klikněte na název zásad aplikace Kaspersky Endpoint Security.

  Otevře se okno vlastností zásad.

 3. Vyberte kartu Application settings.
 4. Přejděte na Detection and ResponseEndpoint Detection and Response.
 5. Zapněte přepínač Execution Prevention ENABLED.
 6. V bloku Action on execution or opening of forbidden object vyberte provozní režim součásti:
  • Block and write to report. V tomto režimu aplikace blokuje spouštění objektů nebo otevírání dokumentů, které odpovídají kritériím pravidla prevence. Aplikace také publikuje událost o pokusech o spuštění objektů nebo otevření dokumentů do protokolu událostí systému Windows a protokolu událostí aplikace Kaspersky Security Center.
  • Log events only. V tomto režimu aplikace Kaspersky Endpoint Security publikuje událost o pokusech o spuštění spustitelných objektů nebo otevřených dokumentech, které odpovídají kritériím pravidel prevence do protokolu událostí systému Windows a Kaspersky Security Center, ale neblokuje pokus o spuštění nebo otevření objektu nebo dokumentu. Tento režim je ve výchozím nastavení vybrán.
 7. Postup vytvoření seznamu pravidel prevence spouštění:
  1. Klikněte na tlačítko Add.
  2. Otevře se okno; do tohoto okna zadejte název pravidle prevence spouštění (například Aplikace A).
  3. V rozevíracím seznamu Type vyberte objekt, který chcete blokovat: Executable file, Script, Microsoft Office document.

   Pokud vyberete nesprávný typ objektu, aplikace Kaspersky Endpoint Security soubor nebo skript neblokuje.

  4. Chcete-li přidat soubor, musíte zadat hash souboru (SHA256 nebo MD5), úplnou cestu k souboru nebo hash i cestu.

   Pokud je soubor umístěn na síťové jednotce, zadejte cestu k souboru začínající \\, a nikoli písmenem jednotky. Například \\server\sdílená_složka\soubor.exe. Pokud cesta k souboru obsahuje písmeno síťové jednotky, aplikace Kaspersky Endpoint Security příslušný soubor nebo skript neblokuje.

   Prevence spouštění podporuje sadu přípon kancelářských souborů a sadu interpretů skriptů.

  5. Klikněte na tlačítko OK.
 8. Uložte změny.

Výsledkem je, že aplikace Kaspersky Endpoint Security blokuje spouštění objektů: spouštění spustitelných objektů a skriptů, otevírání souborů ve formátu aplikací Office. Můžete ale například otevřít soubor skriptu v textovém editoru, i když je spouštění skriptu zabráněno. Při blokování spuštění objektu aplikace Kaspersky Endpoint Security zobrazí standardní upozornění (viz obrázek níže), pokud jsou v nastavení aplikace povolena upozornění.

Upozornění na zablokované provádění skriptu. Uživatel může zobrazit podrobné informace o pravidle.

Upozornění na prevenci spouštění

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.