Kaspersky Endpoint Security 12 pro systém Windows

Průvodce migrací KEA na KES pro Kaspersky Sandbox

8. července 2024

ID 224252

Počínaje verzí 11.7.0 obsahuje aplikace Kaspersky Endpoint Security pro systém Windows integrovaného agenta pro řešení Kaspersky Sandbox. Pro práci s řešením Kaspersky Sandbox už nepotřebujete samostatnou aplikaci Kaspersky Endpoint Agent. Všechny funkce aplikace Kaspersky Endpoint Agent bude provádět aplikace Kaspersky Endpoint Security.

Když nasadíte Kaspersky Endpoint Security do počítačů s nainstalovanou aplikací Kaspersky Endpoint Agent, řešení Kaspersky Sandbox bude nadále fungovat s aplikací Kaspersky Endpoint Security. Kromě toho bude z počítače odebrána aplikace Kaspersky Endpoint Agent. Ke stejnému chování v systému dojde, když aktualizujete Kaspersky Endpoint Security na verzi 11.7.0 nebo novější.

Aplikace Kaspersky Endpoint Security není kompatibilní s aplikací Kaspersky Endpoint Agent. Obě tyto aplikace nelze nainstalovat do stejného počítače.

Aby aplikace Kaspersky Endpoint Security fungovala jako součást řešení Kaspersky Sandbox, musí být splněny následující podmínky:

 • Kaspersky Sandbox verze 2.0 nebo vyšší.
 • Kaspersky Security Center verze 13.2 nebo vyšší (včetně součásti Network Agent). Ve starších verzích aplikace Kaspersky Security Center není možné funkci Kaspersky Sandbox aktivovat.
 • Kaspersky Sandbox lze spravovat pouze pomocí webové konzoly aplikace Kaspersky Security Center.
 • Přenos dat na server pro správu je povolen. Tato data jsou nutná k získání informací o souborech umístěných do karantény na počítači prostřednictvím webové konzoly.
 • Je navázáno připojení na pozadí mezi webovou konzolou aplikace Kaspersky Security Center a serverem pro správu. Aby součást Kaspersky Sandbox fungovala se serverem pro správu prostřednictvím webové konzoly aplikace Kaspersky Security Center, musíte navázat nové bezpečné připojení, připojení na pozadí.

Kroky pro migraci konfigurace [KES+KEA] na [KES+integrovaný agent] pro Kaspersky Sandbox

 1. Upgrade webového pluginu Kaspersky Endpoint Security

  Součást Kaspersky Sandbox lze spravovat pomocí webového modulu plug-in aplikace Kaspersky Endpoint Security verze 11.7.0 nebo novější.

 2. Migrace zásady a úloh

  Nastavení aplikace Kaspersky Endpoint Agent můžete přenést do aplikace Kaspersky Endpoint Security pro Windows. Chcete-li to provést, použijte průvodce migrací z aplikace Kaspersky Endpoint Agent ve webové konzole.

  Jak migrovat nastavení zásad a úloh z aplikace Kaspersky Endpoint Agent do aplikace Kaspersky Endpoint Security ve webové konzole

 3. Licencování funkcí součásti Kaspersky Sandbox

  Chcete-li aktivovat Kaspersky Endpoint Security jako součást řešení Kaspersky Sandbox, potřebujete samostatnou licenci pro doplněk Kaspersky Sandbox. Klíč můžete přidat pomocí úlohy Add key. Do aplikace tak budou přidány dva klíče: Kaspersky Endpoint Security a Kaspersky Sandbox.

 4. Instalace/upgrade aplikace Kaspersky Endpoint Security

  Pro migraci součásti Kaspersky Sandbox během instalace nebo upgradu aplikace se doporučuje použít úlohu vzdálené instalace. Při vytváření úlohy vzdálené instalace je třeba v nastavení instalačního balíčku vybrat součást Kaspersky Sandbox.

  Aplikaci můžete také upgradovat následujícími způsoby:

  • Pomocí aktualizační služby Kaspersky.
  • Místně pomocí průvodce instalací.

  Aplikace Kaspersky Endpoint Security podporuje automatický výběr součástí při upgradu aplikace na počítači, na němž je nainstalována aplikace Kaspersky Endpoint Agent. Automatický výběr součástí závisí na oprávněních uživatelského účtu, který aplikaci upgraduje.

  Pokud upgradujete aplikaci Kaspersky Endpoint Security pomocí souboru EXE nebo MSI pod systémovým účtem (SYSTEM), Kaspersky Endpoint Security získá přístup k aktuálním licencím řešení Kaspersky. Pokud je tedy v počítači nainstalována například aplikace Kaspersky Endpoint Agent a aktivováno řešení Kaspersky Sandbox, instalační program aplikace Kaspersky Endpoint Security automaticky nakonfiguruje sadu součástí a vybere součást EDR Optimum. Tím se aplikace Kaspersky Endpoint Security přepne na používání integrovaného agenta a odstraní aplikaci Kaspersky Endpoint Agent. Spuštění instalačního programu MSI pod systémovým účtem (SYSTEM) se obvykle provádí při upgradu prostřednictvím aktualizační služby Kaspersky nebo při nasazování instalačního balíčku prostřednictvím aplikace Kaspersky Security Center.

  Pokud upgradujete aplikaci Kaspersky Endpoint Security pomocí souboru MSI pod uživatelským účtem bez oprávnění, Kaspersky Endpoint Security nemá přístup k aktuálním licencím řešení Kaspersky. V tomto případě Kaspersky Endpoint Security automaticky vybere součásti na základě konfigurace Kaspersky Endpoint Agent. Poté se aplikace Kaspersky Endpoint Security přepne na používání integrovaného agenta a odstraní aplikaci Kaspersky Endpoint Agent.

  Kaspersky Endpoint Security podporuje upgrade bez restartování počítače. Režim upgradu aplikace můžete vybrat ve vlastnostech zásad.

 5. Kontrola chodu aplikace

  Pokud je po instalaci nebo upgradu stav počítače v konzole aplikace Kaspersky Security Center Critical:

  • Zkontrolujte, zda je v počítači nainstalována součást Network Agent verze 13.2 nebo novější.
  • Provozní stav integrovaného agenta zkontrolujete zobrazením Application components status report. Pokud má příslušná součást stav Not installed nainstalujte ji pomoc úlohy Change application components. Pokud je stav součásti Není součástí licence, ujistěte se, že jste aktivovali funkci integrovaného agenta.
  • V nové zásadě aplikace Kaspersky Endpoint Security pro systém Windows musíte přijmout Prohlášení ke službě Kaspersky Security Network.

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.