Kaspersky Endpoint Security 12 pro systém Windows

Správa přístupu k mobilním zařízením

14. února 2024

ID 240994

Kaspersky Endpoint Security vám umožňuje řídit přístup k datům na mobilních zařízeních se systémem Android a iOS. Mobilní zařízení patří do kategorie přenosných zařízení (MTP). Chcete-li tedy nakonfigurovat přístup k datům na mobilních zařízeních, musíte upravit nastavení přístupu pro přenosná zařízení (MTP).

Pokud je k počítači připojeno mobilní zařízení, určuje typ zařízení operační systém. Pokud je v počítači nainstalován nástroj Android Debug Bridge (ADB), iTunes nebo obdobné aplikace, operační systém identifikuje mobilní zařízení jako zařízení ADB nebo iTunes. Ve všech ostatních případech může operační systém identifikovat typ mobilního zařízení jako přenosné zařízení (MTP) pro přenos souborů, zařízení PTP (fotoaparát) pro přenos obrazu nebo jiné zařízení. Typ zařízení závisí na modelu mobilního zařízení a zvoleném režimu připojení USB. Kaspersky Endpoint Security umožňuje konfigurovat individuální přístupová oprávnění pro data na mobilních zařízeních v aplikacích ADB, iTunes nebo správci souborů. Ve všech ostatních případech umožňuje součást Kontrola zařízení přístup k mobilním zařízením v souladu s pravidly pro přístup k přenosným zařízením (MTP).

Přístup k mobilním zařízením

Mobilní zařízení patří do kategorie přenosných zařízení (MTP), proto je jejich nastavení stejné. Můžete vybrat jeden z následujících režimů přístupu k mobilním zařízením:

  • Povolit . Aplikace Kaspersky Endpoint Security umožňuje plný přístup k mobilním zařízením. Soubory můžete otevírat, vytvářet, upravovat, kopírovat nebo odstraňovat na mobilních zařízeních pomocí správce souborů nebo aplikací ADB a iTunes. Baterii zařízení můžete také nabíjet připojením mobilního zařízení k portu USB počítače.
  • Blokovat . Aplikace Kaspersky Endpoint Security omezuje přístup k mobilním zařízením ve správci souborů a aplikacím ADB a iTunes. Aplikace umožňuje přístup pouze k důvěryhodným mobilním zařízením. Baterii zařízení můžete také nabíjet připojením mobilního zařízení k portu USB počítače.
  • V závislosti na sběrnici připojení . Aplikace Kaspersky Endpoint Security umožňuje připojení k mobilním zařízení v souladu se stavem připojení USB (Povolit nebo Blokovat ).
  • Podle pravidel . Aplikace Kaspersky Endpoint Security omezuje přístup k mobilním zařízením v souladu s pravidly. V pravidlech můžete nakonfigurovat přístupová práva (čtení/zápis), vybrat uživatele nebo skupinu uživatelů, kteří mohou mít přístup k mobilním zařízením (MTP), a nakonfigurovat plán přístupu pro mobilní zařízení. Přístup k datům na mobilních zařízeních můžete také omezit pomocí aplikace ADB a iTunes.

Konfigurace pravidel přístupu k mobilním zařízením

Pravidla přístupu pro přenosná zařízení (MTP), zařízení ADB a zařízení iTunes jsou nakonfigurována odlišně. Pro přenosná zařízení (MTP) a zařízení ADB můžete nakonfigurovat pravidla pro jednotlivé uživatele nebo skupiny uživatelů a vytvořit plán, kdy budou pravidla platit. U zařízení iTunes to nemůžete udělat. Všem uživatelům můžete povolit nebo zakázat přístup k datům pouze prostřednictvím aplikace iTunes.

Jak konfigurovat pravidla přístupu k mobilním zařízením v konzole pro správu (MMC)

Jak konfigurovat pravidla přístupu k mobilním zařízením ve webové konzole a cloudové konzole

Jak nakonfigurovat pravidla přístupu k mobilním zařízením v rozhraní aplikace

Přístup uživatelů k mobilním zařízením je tak omezen v souladu s pravidly. Pokud jste zakázali přístup k mobilním zařízením v aplikacích ADB a iTunes, aplikace ADB a iTunes nemohou toto zařízení při připojení detekovat.

Důvěryhodná mobilní zařízení

Důvěryhodná zařízení jsou zařízení, ke kterým mají uživatelé zadaní v nastavení důvěryhodných zařízeních neustálý a úplný přístup.

Postup pro přidání důvěryhodného mobilního zařízení je úplně stejný jako u jiných typů důvěryhodných zařízení. Mobilní zařízení můžete přidat podle ID nebo modelu zařízení.

Chcete-li přidat důvěryhodné mobilní zařízení podle ID, budete potřebovat jedinečné ID (ID hardwaru – HWID). ID najdete ve vlastnostech zařízení pomocí nástrojů operačního systému (viz obrázek níže). Umožňuje vám to nástroj Správce zařízení. ID přenosných zařízení (MTP) a zařízení ADB a iTunes se liší i u stejného mobilního zařízení. ID přenosného zařízení (MTP) může vypadat takto: 15131JECB07440. ID zařízení ADB může vypadat takto: 6&370DEC2A&0&0001. Přidání zařízení podle ID je praktické, když chcete přidat několik konkrétních zařízení. Můžete použít i masky.

Pokud jste nainstalovali aplikace ADB nebo iTunes po připojení zařízení k počítači, může být resetováno jedinečné ID zařízení. To znamená, že aplikace Kaspersky Endpoint Security toto zařízení identifikuje jako nové zařízení. Pokud je zařízení důvěryhodné, přidejte jej znovu do seznamu důvěryhodných.

Chcete-li přidat důvěryhodné mobilní zařízení podle modelu zařízení, budete potřebovat její ID dodavatele (VID) a ID produktu (PID). ID najdete ve vlastnostech zařízení pomocí nástrojů operačního systému (viz obrázek níže). Šablona pro zadání VID a PID: VID_18D1&PID_4EE5. Přidání zařízení podle modelu je praktické, pokud v organizaci používáte zařízení určitého modelu. Tímto způsobem můžete přidat všechna zařízení tohoto modelu.

Okno vlastností přenosného zařízení (MTP) ve Správci zařízení.Okno vlastností zařízení ADB ve Správci zařízení.

ID zařízení ve Správci zařízení

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.