Kaspersky Endpoint Security 12 pro systém Windows

Migrace z [KSWS+KEA] na [KES+integrovaný agent]

14. února 2024

ID 241365

Při migraci z aplikace Kaspersky Security for Windows Server (KSWS) na aplikaci Kaspersky Endpoint Security (KES) můžete ke konfiguraci ochrany serveru a optimalizaci výkonu použít následující doporučení. Zde se podíváme na příklad migrace pro jednu organizaci.

Infrastruktura organizace

Společnost má instalováno následující vybavení:

 • Kaspersky Security Center 14.2

  Správce spravuje řešení Kaspersky pomocí konzoly pro správu (MMC). Je rovněž nasazeno řešení Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum (EDR Optimum)

  V aplikaci Kaspersky Security Center jsou vytvořeny tři skupiny správy obsahující servery organizace: dvě skupiny správy pro servery SQL a skupina správy pro servery Microsoft Exchange. Každá skupina správy je řízena vlastní zásadou. Jsou vytvořeny úlohy Database Update a On-demand scan pro všechny servery v organizaci.

  Aktivační klíč KSWS je přidán do aplikace Kaspersky Security Center. Je povolena automatická distribuce klíčů.

 • Servery SQL s nainstalovanou aplikací Kaspersky Security for Windows Server 11.0.1 a Kaspersky Endpoint Agent 3.11. Servery SQL jsou sloučeny do dvou clusterů.

  Aplikaci KSWS spravují zásady SQL_Policy(1) a SQL_Policy(2). Jsou také vytvořeny úlohy Database Update a On-demand scan.

 • Server Microsoft Exchange s nainstalovanou aplikací Kaspersky Security for Windows Server 11.0.1 a Kaspersky Endpoint Agent 3.11.

  Aplikaci KSWS spravuje zásada Exchange_Policy. Jsou také vytvořeny úlohy Database Update a On-demand scan.

Plánování migrace

Migrace zahrnuje následující kroky:

 1. Migrace úloh a zásad KSWS pomocí průvodce hromadným převodem zásad a úloh.
 2. Migrace zásad aplikace Kaspersky Endpoint Agent pomocí průvodce hromadným převodem zásad a úloh.
 3. Použití značek k aktivaci profilů zásad ve vlastnostech nové zásady.
 4. Instalace KES místo KSWS.
 5. Aktivace řešení EDR Optimum.
 6. Potvrzení, že KES funguje.

Scénář migrace se zpočátku provádí na jednom z clusteru serverů SQL. Poté se scénář migrace provede na jiném clusteru serverů SQL. Poté se scénář migrace provede na serveru Microsoft Exchange.

Migrace úloh a zásad KSWS pomocí průvodce hromadným převodem zásad a úloh

Chcete-li migrovat úlohy KSWS, můžete použít průvodce hromadným převodem zásad a úloh (průvodce migrací). Výsledkem je, že místo zásad SQL_Policy(1), SQL_Policy(2) a Exchange_Policy získáte jednu zásadu se třemi profily pro servery SQL a Microsoft Exchange. Nový profil zásad s nastavením KSWS bude pojmenován UpgradedFromKSWS<název zásady aplikace Kaspersky Security for Windows Server>. Ve vlastnostech profilu průvodce migrací automaticky vybere jako aktivační kritérium značku UpgradedFromKSWS. Nastavení z profilu zásad se tedy na servery aplikují automaticky.

Migrace zásad aplikace Kaspersky Endpoint Agent pomocí průvodce hromadným převodem zásad a úloh

Chcete-li migrovat zásady aplikace Kaspersky Endpoint Agent, můžete použít průvodce hromadným převodem zásad a úloh. Průvodce migrací zásad a úloh pro aplikaci Kaspersky Endpoint Agent je k dispozici pouze ve webové konzole.

Použití značek k aktivaci profilů zásad ve vlastnostech nové zásady

Vyberte značku zařízení, kterou jste dříve přiřadili jako podmínku aktivace profilu. Otevřete vlastnosti zásad a jako podmínku aktivace profilu vyberte General rules for policy profile activation.

Instalace KES místo KSWS

Před instalací aplikace KES musíte zakázat ochranu heslem ve vlastnostech zásad aplikace KSWS.

Instalace aplikace KES zahrnuje následující kroky:

 1. Připravte si instalační balíček. Ve vlastnostech instalačního balíčku vyberte distribuční sadu Kaspersky Endpoint Security pro systém Windows 12.0 a vyberte výchozí sadu součástí.
 2. Vytvořte úlohu Install application remotely pro jednu ze skupin správy serveru SQL.
 3. Ve vlastnostech úlohy vyberte instalační balíček a soubor licenčního klíče.
 4. Počkejte, až bude úloha úspěšně dokončena.
 5. Opakujte instalaci aplikace KES pro zbývající skupiny správy.

Po dokončení instalace aplikace KES přidá aplikace Kaspersky Security Center automaticky k názvům počítačů v konzole značku UpgradedFromKSWS.

Chcete-li zkontrolovat instalaci aplikace KES, můžete použít úlohu Report on protection deployment. Můžete také zkontrolovat stav zařízení. Pro potvrzení aktivace aplikace můžete použít úlohu Report on usage of license keys.

Aktivace EDR Optimum

Funkci EDR Optimum můžete aktivovat pomocí samostatné licence k doplňku Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum. Musíte potvrdit, že je klíč k EDR Optimum přidán do úložiště aplikace Kaspersky Security Center a je povolena funkce automatické distribuce licenčního klíče.

Chcete-li zkontrolovat aktivaci EDR Optimum, můžete použít úlohu Report on status of application components.

Potvrzení, že KES funguje

Chcete-li potvrdit, že KES funguje, můžete zkontrolovat, zda nejsou hlášeny žádné chyby. Stav zařízení musí být OK. Úlohy aktualizace a kontroly malwaru byly úspěšně dokončeny.

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.