Kaspersky Endpoint Security 12 pro systém Windows

Vytvoření šifrovaných balíčků

14. února 2024

ID 57617

Chcete-li chránit svá data při odesílání souborů uživatelům mimo podnikovou síť, můžete použít šifrované balíčky. Šifrované balíčky mohou být výhodné pro přenos velkých souborů na vyměnitelných jednotkách, protože e-mailoví klienti mají omezení velikosti souborů.

Před vytvořením šifrovaných balíčků aplikace Kaspersky Endpoint Security vyzve uživatele k zadání hesla. Chcete-li spolehlivě chránit data, můžete povolit kontrolu síly hesla a zadat požadavky na sílu hesla. To zabrání uživatelům používat krátká a jednoduchá hesla, například 1234.

Jak povolit kontrolu síly hesla při vytváření šifrovaných archivů v konzole pro správu (MMC)

Jak povolit kontrolu síly hesla při vytváření šifrovaných archivů ve webové konzole

Šifrované balíčky můžete vytvářet v počítačích s nainstalovanou aplikací Kaspersky Endpoint Security s dostupným šifrováním na úrovni souborů.

Během přidávání souboru do šifrovaného balíčku, jehož obsah je umístěn v cloudovém úložišti OneDrive, aplikace Kaspersky Endpoint Security stáhne obsah souboru a provede šifrování.

Postup vytvoření šifrovaného balíčku:

  1. V libovolném správci souborů vyberte soubory nebo složky, které chcete přidat do šifrovaného balíčku. Kliknutím pravým tlačítkem myši otevřete kontextovou nabídku.
  2. V kontextové nabídce vyberte položku Nový šifrovaný balíček (viz obrázek níže).

    Místní nabídka Soubor s položkami aplikace Kaspersky: kontrola malwaru, kontrola reputace v KSN, vytvoření šifrovaného archivu.

    Vytvoření šifrovaného balíčku

  3. V okně, které se otevře, zadejte heslo a potvrďte jej.

    Heslo musí splňovat kritéria složitosti uvedená v zásadě.

  4. Klikněte na tlačítko Vytvořit.

Proces vytváření šifrovaného balíčku se spustí. Aplikace Kaspersky Endpoint Security neprovádí při vytváření šifrovaného balíčku komprimaci souborů. Po dokončení procesu se ve vybrané cílové složce vytvoří samorozbalovací šifrovaný balíček chráněný heslem (spustitelný soubor s příponou .exe – Ikona šifrovaného archivu ve formě trezoru.).

Chcete-li přistupovat k souborům v zašifrovaném balíčku, dvojitým kliknutím na balíček spusťte průvodce rozbalením a zadejte heslo. Pokud jste heslo zapomněli nebo ztratili, není možné je obnovit a získat přístup k souborům v zašifrovaném balíčku. Šifrovaný balíček můžete znovu vytvořit.

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.