O aktualizátoru softwaru

1. dubna 2021

ID 127466

Pokud jste dlouhou dobu neaktualizovali aplikace v počítači, mohou obsahovat slabá místa. Taková slabá místa mohou zneužít pachatelé k poškození dat nebo počítače.

Aktualizací nainstalovaných aplikací zlepšujete zabezpečení svého počítače. Pomocí aplikace Kaspersky Internet Security můžete vyhledat aktualizace nainstalovaných aplikací a stáhnout a nainstalovat ty nejnovější z nich.

Aplikace Kaspersky Internet Security rozděluje aktualizace aplikací na dva typy:

  • Důležité – aktualizace, které opravují slabá místa nainstalovaných aplikací a zlepšují zabezpečení počítače.
  • Doporučené – aktualizace, jež vylepšují funkčnost a/nebo provádějí změny v nainstalovaných aplikacích.

Aplikace Kaspersky Internet Security pravidelně vyhledává aktualizace. Jakmile aplikace Kaspersky Internet Security najde libovolnou aktualizaci aplikace nainstalované ve vašem počítači, zobrazí v oznamovací oblasti místní upozornění. Informace o dostupnosti, množství a typu dostupných aktualizací se zobrazují v Centru oznámení. Z Centra oznámení můžete zobrazit, stáhnout a nainstalovat dostupné aktualizace.

Je také možné ručně spustit hledání aktualizací aplikace.

Ve výchozím nastavení aplikace Kaspersky Internet Security automaticky stahuje a instaluje všechny aktualizace pro známé aplikace, u kterých není nutný souhlas nové licenční smlouvy s uživatelem.

V systému Windows 8 a novějších verzích pozastaví aplikace Kaspersky Internet Security automatické stahování aktualizací softwaru při použití měřeného připojení k internetu. Stahování aktualizací se znovu spustí ve chvíli, kdy je obnoveno neomezené připojení. Pokud jste aktualizaci spustili ručně, aplikace stáhne aktualizaci bez ohledu na to, zda používáte omezení připojení, či nikoli.

K aktualizaci určitých aplikací musíte mít oprávnění správce daného počítače.

Aplikace, které nechcete aktualizovat nebo pro které nechcete instalovat jednotlivé aktualizace jsou aplikací Kaspersky Internet Security umístěny do seznamu výjimek. Tento seznam výjimek lze zobrazit i upravit.

Před spuštěním prvního hledání aktualizací aplikace může aplikace Kaspersky Internet Security vyžadovat aktualizace databází a modulů aplikace.

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.