Poskytování údajů na základě licenční smlouvy s koncovým uživatelem

1. dubna 2021

ID 144976

Tato část obsahuje informace o konkrétních údajích poskytovaných společnosti Kaspersky, pokud jste nainstalovali verzi aplikace, která není určena k použití v Evropské unii, Spojeném království, Brazílii nebo obyvateli Kalifornie.

Souhlasíte s automatickým odesíláním informací specifikovaných níže společnosti AO Kaspersky Lab prostřednictvím instalovaného softwaru (dále pouze „software“), ke kterému společnost AO Kaspersky Lab (dále pouze „Kaspersky“ nebo „držitel práv“) vlastní práva, pro účely zvyšování kvality ochrany v reálném čase a generování nejvhodnějších informačních a reklamních nabídek, zvyšování výkonu softwaru a rychlosti identifikace a nápravy chyb spojených s mechanismem pro instalaci, odebrání a aktualizaci softwaru, a podle počtu uživatelů:

 • Informace o nainstalovaném Softwaru Držitele práv: úplná verze nainstalovaného Softwaru; ID aktualizace Softwaru; typ instalovaného Softwaru; ID instalace Softwaru (PCID); datum a čas instalace Softwaru; ID Softwaru odvozené z licence; ID licencovaného Softwaru; Lokalizace softwaru; příznak označující, zda je aktivována účast ve službě KSN; ID rebrandingu Softwaru; stav instalace/odinstalace Softwaru; kód chyby instalace; ID softwaru; ID rebrandingu Softwaru; typ instalace (nová instalace, aktualizace); typy softwaru třetích stran nabízeného k instalaci během instalace Softwaru; typy softwaru třetích stran vybraných k instalaci během instalace Softwaru; typy softwaru třetích stran nainstalovaného během instalace Softwaru; ID uživatele webu nositele práv; doba instalace Softwaru v sekundách; příznak označující, zda byla instalace ukončena uživatelem; ID softwaru; kód partnerské organizace přiřazené k rebrandingu Softwaru; informace o prvku rozhraní, ze kterého se uživatel rozhodl Software koupit; typ zprávy uživatele; celý název partnerské organizace, přes kterou byla odeslána objednávka licence Softwaru;
 • Další informace: protokol použitý k výměně dat se službou KSN; prodleva v odesílání statistiky; ID marketingové kampaně; verze protokolu interakce mezi Softwarem a marketingovými zprávami; ID stránky; typ registrace na webovém portálu; ID ovládacího prvku v uživatelském rozhraní; ID akce uživatele; e-mail uživatele zadaný při vytváření objednávky v rozhraní softwaru; druh žádosti; velikost obsahu žádosti; ID protokolu; typ komprimace dat; ID volby uživatele v marketingové kampaní; volba uživatele v marketingové kampaní; typ regionu, ve kterém k události došlo; ID seznamu obsahu, který si uživatel přečetl;
 • Informace o prostředí uživatele: stav povolení funkce ochrany Device Guard (Windows); ID zařízení; externí IP adresa; jedinečné ID zařízení; typ OS (server, pracovní stanice, řadič domény); verze OS, číslo sestavení OS, číslo aktualizace OS, edice OS, rozšířené informace o edici OS; verze balíčku OS Service Pack; řada operačních systémů; typ hardwarové platformy; další informace o funkcích OS; typ zařízení (notebook, počítač, tablet); verze prohlížeče; datum a čas v zařízení uživatele;
 • Informace o zpracovávaném objektu: kontrolní součet (MD5) zpracovávaného objektu; kontrolní součet (SHA256) zpracovávaného objektu; kontrolní součet částí kontrolovaného objektu za účelem rychlého zjištění malwaru nebo legitimního softwaru, který lze využít k poškození počítače nebo dat uživatele; veřejný klíč certifikátu; otisk digitálního certifikátu kontrolovaného objektu a algoritmus hašování; časové razítko spuštěného záznamu v antivirových databázích Softwaru; ID spuštěného záznamu v antivirových databázích Softwaru; typ spuštěného záznamu v antivirových databázích Softwaru; velikost zpracovávaného objektu; název zpracovávaného objektu; cesta ke zpracovávanému objektu; kód adresáře; ID zranitelnosti nalezené v nastavení softwaru; typ kontrolního součtu zpracovávaného objektu;
 • Informace o přístupu k webové službě: zpracovávaná webová adresa; číslo portu; webová adresa zdroje požadavku webové služby (referer); otevřená IPv4 adresa webové služby; typ certifikátu;
 • Informace o licenci a dalších dohodách: typ právní dohody přijaté uživatelem při používání Softwaru; verze právní dohody přijaté uživatelem při používání Softwaru; příznak označující, zda uživatel přijal podmínky právní dohody při používání Softwaru; datum a čas přijetí podmínek smlouvy při používání Softwaru uživatelem; datum aktivace Softwaru; sériové číslo licenčního klíče Softwaru; jedinečné ID Softwaru; ID informačního modelu použitého k poskytnutí licence Softwaru; typ používané licence Softwaru; licenční období Softwaru; počet dnů do uplynutí platnosti licence Softwaru; celý název partnerské organizace, přes kterou byla odeslána objednávka licence Softwaru; informace o zkušební verzi Softwaru; aktuální stav licenčního klíče Softwaru; číslo objednávky, přes kterou byla licence Softwaru zakoupena; ID položky v ceníku, přes kterou byla licence Softwaru zakoupena; číslo objednávky při nákupu licence Softwaru od partnera; ID země partnera, který licenci Softwaru prodal; data o licenci pro identifikaci skupiny uživatelů společnosti, která licenci zakoupila, pomocí komentáře ve vlastnostech licence; datum a čas vypršení platnosti licence Softwaru; aktuální stav předplatného Softwaru; důvod aktuálního/měněného stavu předplatného Softwaru; typ předplatného Softwaru; datum a čas vypršení platnosti předplatného Softwaru; licenční údaje Softwaru pro zjištění skupiny uživatelů na základě dodatečných nastavení předplacené licence; licenční údaje Softwaru pro zjištění skupiny uživatelů na základě dodatečných nastavení předplacené licence; licenční údaje pro zjištění skupiny uživatelů na základě dodatečných nastavení předplacené licence; počet dnů od aktivace Softwaru; počet dní od uplynutí platnosti licenčního klíče Softwaru; informace o chybách aktivace Softwaru; kategorie chyby aktivace Softwaru; kód chyby aktivace Softwaru; zakoupené aktivační kódy; sada ID Softwaru, kterou lze aktivovat na zařízení uživatele; aktivační kód Softwaru; aktuálně používaný aktivační kód Softwaru; záhlaví licence Softwaru; ID regionálního aktivačního centra; datum a čas vytvoření licenčního klíče Softwaru; typ licence použité k aktivaci Softwaru; ID objednávky Softwaru;
 • Informace o interakci s webovým portálem: ID účtu na webovém portálu; webová stránka webového portálu, na kterou Software přesměroval; země a region webové služby Kaspersky Lab, ze které byla stažena zkušební verze Softwaru; čas poslední změny stavu; verze protokolu použitého k ovládání nastavení softwaru z webového portálu; stav ochrany zařízení; stav využití součástí ochrany; stav úloh kontroly; stav úlohy aktualizace databází a modulů aplikace; seznam problémů se zabezpečením; obsah doporučení pro část se seznamem problémů; stav licence používané softwarem; provozní režim softwaru; informace o aktualizaci databází a modulů aplikace; seznam ignorovaných problémů se zabezpečením; ID uživatele vydané po úspěšném ověření uživatele na webovém portálu; jednorázové heslo pro automatické připojení Softwaru staženého z účtu na webovém portálu; jednorázové heslo pro registraci zařízení na webovém portálu; název počítače v síti (název domény); typ zařízení připojeného k webovému portálu; důvod odpojení od webového portálu; typ tokenu; data potřebná k přijetí ověřovacího tokenu pro relaci;
 • Informace o aktualizaci místní databáze: ID spuštění aktualizace Softwaru.

Další informace

 • Informace o nainstalovaném hardwaru, včetně informací o výrobci, modelu a kapacita pevného disku (HDD), velikost fyzické a virtuální paměti, výrobce RAM, výrobce základní desky, výrobce a název aplikace BIOS, výrobce grafické karty a velikost paměti RAM grafické karty, výrobce a typ síťového adaptéru a jeho rychlost přenosu dat, výrobce a název monitoru, ID instalace softwaru a jedinečné ID počítače.
 • Informace o zařízeních USB připojených k počítači: třída/model zařízení USB, výrobce zařízení a název a datum posledního připojení zařízení k počítači.
 • Informace o zařízeních podporujících protokol UPnP, včetně názvu výrobce, názvu zařízení, a datum posledního připojení.
 • Informace o zatížení systému, včetně volné a využité paměti, a velikost volného prostoru na disku.
 • Informace o všech nainstalovaných aplikacích, včetně názvu a verze nainstalované aplikace, verze nainstalovaných aktualizací, názvu vydavatele, data instalace a úplné cesty k instalační složce v počítači a konfigurace (nastavení) aplikace (včetně prohlížečů).
 • Informace o verzích operačního systému (OS) a aktualizací Service Pack nainstalovaných v počítači; název počítače v síti (lokální a doménový název); regionální nastavení OS (informace o časovém pásmu, výchozí rozložení klávesnice a jazyk rozhraní); nastaví UAC; nastavení síťové brány firewall OS; nastavení rodičovské kontroly OS; nastavení služby Windows Update; parametry provozního režimu OS a účtu uživatele.
 • Název a umístění libovolného souboru v počítači.
 • Souhrnné informace o aktivitě uživatele na počítači; doba trvání interakce uživatele s počítačem; doba shromažďování informací; celkový počet událostí během této doby a souhrnné informace o procesech spuštěných uživatelem v systému; název procesu; celkový počet spuštění procesu; celková doba trvání činnosti; kontrolní součet (CRC64) názvu účtu; ze kterého byl proces spuštěn; úplná cesta k souboru procesu; informace o softwaru; ke kterému je proces přiřazen (název, popis, výrobce a verze); celkový počet zobrazení okna softwaru a celková doba trvání jeho zobrazení; statistické parametry názvu okna; jazyk lokalizace názvu a rozložení slov v názvu.
 • Informace o navštívených webech: webová adresa, části domény webových adres, které uživatel zadal do adresního řádku prohlížeče nebo které uživatel otevřel ve vyhledávacích systémech.

Hlavní funkcí Softwaru, jak je popsáno v Uživatelském manuálu, je chránit Koncového uživatele před známými hrozbami v oblasti informační bezpečnosti. Aby bylo zajištěno poskytování těchto hlavních funkcí v softwaru, který používáte, musí Držitel práv obdržet a zpracovat následující údaje:

 • Informace o součásti Anti-Spam: heuristicky určená IP adresa odesílatele na základě přijatých záhlaví a záhlaví relací SMTP; nejpravděpodobnější IP adresa odesílatele spamu; kontrolní součet zpracovávaného objektu (MD5); kontrolní součty příloh; stanovené textové kategorie e-mailové zprávy; webové adresy zjištěné ve zpracovávané e-mailové zprávě; metadata a části zpracovávané e-mailové zprávy, které mají být zkontrolovány ve službách Držitele práv.
 • Informace o prostředí uživatele: název Wi-Fi sítě; kontrolní součet (MD5 s kryptografickou solí) adresy MAC přístupového bodu; kontrolní součet (SHA256 s kryptografickou solí) adresy MAC přístupového bodu; typ ověření Wi-Fi sítě; typ šifrování Wi-Fi sítě; ID Wi-Fi sítě na základě adresy MAC přístupového bodu; ID Wi-Fi sítě na základě názvu Wi-Fi sítě; ID Wi-Fi sítě na základě názvu Wi-Fi sítě a adresy MAC přístupového bodu; síla Wi-Fi signálu; seznam dostupných sítí Wi-Fi a jejich nastavení; nastavení DHCP (kontrolní součty lokální IP adresy brány, DHCP IP, DNS1 IP, DNS2 IP, maska podsítě); nastavení DHCP (kontrolní součty lokální IPv6 brány, DHCP IPv6, DNS1 IPv6, DNS2 IPv6, maska podsítě); adresa URL služby použité k přístupu na internet.

Společnost Kaspersky chrání přijaté informace podle zákonných požadavků a příslušných pravidel této společnosti. Údaje jsou přenášeny šifrovanými kanály.

Za účelem zvýšení povědomí o nových hrozbách a jejich zdrojích a za účelem vylepšení úrovně ochrany vaší bezpečnosti a fungování produktu je Držitel práv s vaším souhlasem, který byl výslovně potvrzen v Prohlášení o shromažďování údajů pro službu Kaspersky Security Network, výslovně oprávněn tyto údaje přijímat. Službu Kaspersky Security Network můžete deaktivovat během instalace. Službu Kaspersky Security Network můžete rovněž aktivovat a deaktivovat kdykoli v okně s nastavením Softwaru.

Dále berete na vědomí a souhlasíte, že veškeré údaje, které Držitel práv shromažďuje, mohou být použity ke sledování a zveřejňování zpráv o trendech v oblast rizik zabezpečení, a to dle jeho výhradního a výlučného uvážení.

Pokud si nepřejete, aby byly údaje shromažďované Softwarem odesílány Držiteli práv, neměli byste službu Kaspersky Security Network aktivovat či deaktivovat.

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.