Poskytování údajů na základě licenční smlouvy s koncovým uživatelem na území Evropské unie, Spojeného království, Brazílie nebo občany Kalifornie

1. dubna 2021

ID 175193

Tato část obsahuje informace o konkrétních údajích poskytovaných společnosti Kaspersky, pokud jste nainstalovali verzi aplikace, která je určena k použití v Evropské unii, Spojeném království, Brazílii nebo obyvateli Kalifornie. Informace uvedené v této části neobsahují žádná osobní data uživatele a jsou nezbytné pro funkci softwaru držitele práv, není-li výslovně uvedeno jinak.

Při používání softwaru souhlasíte s automatickým poskytnutím následujících údajů společnosti Kaspersky pro účely zvyšování kvality ochrany v reálném čase, zvyšování kvality chodu softwaru a včasného rozpoznání a nápravy chyb spojených s mechanismem pro instalaci, odebrání a aktualizaci softwaru, s ohledem na počet uživatelů:

  • Informace o nainstalovaném softwaru Držitele práv: úplná verze nainstalovaného softwaru; ID aktualizace softwaru; typ nainstalovaného softwaru; stav instalace/odebrání softwaru; kód chyby instalace; ID softwaru; ID rebrandingu softwaru; lokalizace softwaru; typ OS (server, pracovní stanice, řadič domén); typ instalace (nová instalace, upgrade); doba instalace softwaru v sekundách; příznak udávající, zda byla instalace přerušena uživatelem.
  • Další informace: protokol sloužící k přenosu dat do služby KSN.
  • Informace o prostředí uživatele: indikátor, že je povolena součást Device Guard (Windows); řada operačních systémů; verze OS, číslo sestavení OS, číslo aktualizace OS, edice OS, rozšířené informace o edici OS; typ hardwarové platformy; další informace o funkcích OS; typ zařízení (notebook, počítač, tablet).
  • Informace o zpracovávaném objektu: veřejný klíč certifikátu; otisk certifikátu kontrolovaného objektu a algoritmus hašování; název zjištěného malwaru nebo legitimní aplikace, kterou lze využít k poškození zařízení nebo dat uživatele; časové razítko spuštěného záznamu v antivirových databázích softwaru; ID spuštěného záznamu v antivirových databázích softwaru; typ spuštěného záznamu v antivirových databázích softwaru.
  • Informace o požadavcích na webové služby: zpracovaná webová adresa; IP adresa (IPv4) požadované webové služby; typ certifikátu.
  • Informace o licenci a dalších ujednáních: ID maloobchodního softwaru; typ použité softwarové licence; licenční podmínky pro používání softwaru; počet dní zbývajících do vypršení platnosti licence k používání softwaru; celé jméno partnerské organizace, která obdržela objednávku licence na používání softwaru.

V zájmu zlepšení kvality ochrany uživatelů provádějících platební transakce na internetu berete na vědomí, že automaticky poskytujete webu finanční služby informace o názvu a verzi softwaru a vlastním nastavení softwaru, ID zásuvného modulu softwaru ve webovém prohlížeči používaném pro přístup k tomuto webu finanční služby a ID zobrazující, zda byl použit zabezpečený prohlížeč nebo běžný prohlížeč.

Přijímané informace jsou chráněny držitelem práv zákonem předepsaným způsobem a jsou nezbytné pro funkci softwaru zpřístupněného pro použití podle licence.

Společnost Kaspersky může získaná statistická data využívat na základě získaných informací k monitorování trendů v oblasti bezpečnostních hrozeb týkajících se počítačů a publikování zpráv o těchto hrozbách.

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.